• 20 juli 2023

  Spoken word, poëzy & metal, wat bart der allegear yn de studio fan Schaaf? Annemarie Lindeboom leit it ús út. Ground zero, jierren 40. Oppenheimer is syn barbie kwyt. Gabrielle (no professor yn de popkultuer) hat noch nea in Spiderman-film sjoen, mar sil al nei Barbie èn Oppenheimer.   We harkje nei Foppe Land syn foardracht yn de Gouden Leeuw op 16 maaie. [...]

 • 11 juli 2023

  "In moanne as wat lyn fielde ik al dat der wat rommele oan de hoarizon, der hong wat  yn de loft, in frjemde, nuvere spanning. Stilte fan wantrouwen foar in stoarm fan ûntefredenheid. Men wie dwaande  in nij oersjoch fan de Fryske poëzy gear te stallen, erges yn in keuken op it Fryske plattelân." Dit boekje bevat een interessant overzicht van en [...]

 • 13 mei 2023

  Se sitte achter Beau oan ARJAN HUT --- “Je weet niet wat echt is,” seit de menear. “Je moet niet vergeten dat het een patient is. Je ziet de wereld door zijn ogen.” We komme krekt Slieker Film út. Die-hards, we binne de hiele premjêre fan Beau is Afraid sitten bleaun. Sawat de helte fan it publyk ferliet de seal foar it earste [...]

 • 28 september 2022

  ARJAN HUT - De fraach gong oer jeugdsoarch. It antwurd fan it kandidaat-riedslid wie dat al dy psychyske problemen bern inkeld oanpraat binne. Der folge wat oer it grutte korona-komplot, dêrnei yn ien sike troch nei genderidentiteit. Hoefolle genders wiene der no al net, al dy letters, wol 74 ferskillende genders! Hy lake, achteryn klapten in mantsje-mantsje en in wyfke-wyfke, dêr siet ik njonken. Se [...]

 • 19 mei 2022

                                                                                                                                  And [...]

 • 11 januari 2021

  Der wurdt wrotten yn ‘e grûn. Wite auto’s mei in Dútsk kenteken, dêr’t mannen útstappe dy’t stokken stekke en toutsjes hingje. Stilswijend litte se springstof ûntploffe ûnder de grûn. De mannen wurkje foar in Kanadeesk oalje- en gasbedriuw, dat hjir gas winne sil. Dat is ôfpraat mei it Nederlânske regear, en se diele de opbringst. Hjir, dat is dêr’t wy wenje, op de grins fan [...]

 • 19 augustus 2020

  SIART SMIT -  Dit was een van de thema’s van Oerol dit jaar. Oerol in een geheel andere vorm onder de naam ‘Het Imaginaire eiland’. In zekere zin een oproep om in je eigen verbeelding je ideale eiland, je ideale wereld op te roepen. De dichtregel is van John Donne en gaat verder: No man is an island entire of itself, every man is a [...]

 • 13 augustus 2020

  KAREN BIES -  De túndoarren binne hast klear. En de reintonne docht it. Timmerman Syto is der. Hy fertelt dat er ‘no mei de corona’ jûns net mear nei klanten ta giet. ‘Dan timmerje ik pikehokken.’ Sa’n 170 bistjes hat er. Hy seit dat wy ek wol romte hawwe foar in pear piken.   Ik plantsje in kastanje, dy’t pas grut wêze sil as ik [...]

 • 9 augustus 2020

  SJOUKJE DE BOER -  Yn myn hannen sitte kloven. Ik smar se yn mei krêm en pak eefkes letter in safolste doaze yn. Fan alles komt my troch de fingers. Ik sil ferhúzje en ik kin mar de helte oan spul meinimme. Fan cd’s út myn pubertiid oant âlde krystkaarten dy’t ik bewarre haw om’t ik ea wer ris it hânskreaune ‘folle lok en seine’ [...]