• 19 juni 2017

  HUUB MOUS -  Van het interbellum tot het naoorlogs modernisme Bigryplik is alles! As in wrald sá in stikken leit, as Bach en Beethoven hjar plak romje moatte 
foar de jazz-band, as wurkleazens regel en wurk utsûndering wurdt, as de masjine it wurk regelt, as 
beurs-notearrings yn 't plak fan wijde wurden komme, dan is alles bigryplik. Dan is it bigryplik 
det wy net mear [...]

 • 11 mei 2017

  BAUKE TUINSTRA -  De Centrale As is een feit. De reistijd tussen Dokkum en de Wâldwei is bijna een kwartier korter geworden, de rit biedt zicht op een stoer en karakteristiek landschap waarin de weg mooi is ingepast. Ook de kunstwerken zijn prachtig, bekleed met roestig Cortenstaal en vergrijzend hout. Eerdere twijfel over nut en noodzaak maakt plaats voor (soms voorzichtig) enthousiasme. Noordoost Fryslân is [...]

 • 22 november 2016

  BAUKE TUINSTRA -  In een artikel in de NRC van 21 oktober 2016 gaat architectuurcriticus Bernard Hulsman in op de populariteit van de jaren-dertighuizen en daarmee de jaren-dertigarchitectuur. Al 25 jaar is deze architectuurstijl populair. Hiervoor heeft Hulsman een plausibele verklaring: ‘De populariteit van de jaren-dertigstijl is niet moeilijk te verklaren: het is de laatste huiselijke, rijke architectuurstijl die de twintigste eeuw heeft opgeleverd.’ Dat [...]

 • 10 november 2016

  BAUKE TUINSTRA -  Afgelopen donderdagmiddag reed een Landrover met daarin het lichaam van Gunnar Daan van zijn huis, de boerderij 'Donia Sathe' in Oosternijkerk naar het crematorium in Marsum. Dat gebeurde na een middag in een met familie, vrienden en collega's gevulde schuur, waar het leven van Gunnar werd gevierd. Gunnar lag in zijn oude kajak, zijn Drascombe 'Gig' stond met vol tuig in de [...]

 • 26 augustus 2016

  MONIQUE FLINKER -  ‘Het gaat ontzettend goed met Leeuwarden.’ Dy konklúzje lûkt arsjitekt Bauke Tuinstra út Burdaard. Ljouwert hat nei jierren it imago fan ‘It sil noait wat wurde’ fan him ôfskodde. In analyze fan de Ljouwerter binnenstêd. It sintrum fan Ljouwert brûst wer. De stêd ûntwikkelet him. De projekten folgje mekoar yn rap tempo op. En dat is moai, fynt Bauke Tuinstra fan TWA [...]

 • 3 augustus 2016

  ERNST BRUINSMA -  Meestal heerst er een serene rust op en rond het complex van het Sint Anthony Gasthuis in het hartje van Leeuwarden. En dat al zes eeuwen lang. Vroeger was het gasthuis een dak boven het hoofd van ‘oude lieden van onbesproken gedrag’ en bood men hulp aan ‘arme, kranke, troostelooze en desolate personen, weduwen en weezen.’ Nog steeds zijn het ouderen die er [...]

 • 23 maart 2016

  GERBEN DE VRIES - Der hat in tiid west dat arsjitekten gjin keunstners wiene, mar gewoanwei ambachtslju. It eigenaardige is dat harren wurken - fansels ek kleurd troch it patina fan de tiid - gauris in mear keunstsinnige oanblik jowe as de gebouwen fan hjoeddeistige professionele arsjitekten. Mei oare wurden, in giele broek of in designersbril en de freonskip mei in wethâlder yn in middelgrutte [...]

 • 21 maart 2016

  BAUKE TUINSTRA -  Om de kwaliteit van onze gebouwde omgeving te behouden, worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand. Deze eisen zijn door de gemeente vastgelegd in een Welstandsnota. De door de gemeenteraad aangewezen Welstandscommissie (in Fryslân is dat in de meeste gemeenten Hûs en Hiem) toets plannen aan de hand van deze nota en brengt aan burgemeester en wethouders advies uit. Overigens kunnen [...]

 • 3 december 2015

  BAUKE TUINSTRA -  Als bewoners mogen bepalen hoe hun huis eruit gaat zien, beschouwt de overheid dat als een probleem. Want komt dat wel goed? Leken maken vast de verkeerde keuzes en kwaliteit moet toch vooral ‘geborgd’ worden. Eerder, in de jaren zeventig, zijn er experimenten geweest met ‘bewonersparticipatie’, maar die werden stevig begeleid door deskundigen en gingen uit van collectieve keuzes, niet van die van [...]