Topattractie

Publisearre op 30 juni 2014

BAUKE TUINSTRA – 

Waarom mogen buitenlandse toeristen Friesland niet missen? Deze vraag werd onlangs gesteld in de Leeuwarder Courant. En ook de provincie heeft ambitie om van ‘Fryslân de plek te maken waar toeristen in Nederland het liefst naar toe gaan’. En men gaat zelfs verder: ‘Fryslân kan uitgroeien tot een toeristisch topgebied in Noordwest-Europa’. Hiervoor zoekt men goede ideeën.

Maar Friesland is geen provincie voor massatoerisme. De Waddeneilanden en de Friese Meren trekken veel toeristen, deels uit eigen land en ook veel Duitsers. Maar we hebben geen Amsterdamse grachten, molens van Kinderdijk of Keukenhof. Friesland is geen internationaal reisdoel. ‘Zelden rijden touringcars over de Afsluitdijk door naar Friesland’, valt te lezen in het artikel in de Leeuwarder Courant.

Het beter ‘vermarkten’ van bijzondere gebouwen en het geschikt maken voor toeristisch bezoek of zelfs verblijf, zorgt voor behoud van erfgoed en inkomsten voor een economisch zwakke regio.

Nu zou je met recht kunnen beweren dat juist die Afsluitdijk al een reisdoel op zich zou mogen zijn, onderdeel van de Zuiderzeewerken en uniek in de wereld. Maar ook de provincie zelf heeft meer bijzonders te bieden dan we zelf beseffen. We hebben in Friesland twee van tien onderdelen van de Nederlandse Werelderfgoedlijst, namelijk de Waddenzee en het Woudagemaal. Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker is inmiddels ook genomineerd voor de lijst. En we hebben de elf steden, potentieel ons eigen equivalent van het Italiaanse Cinque Terre.

Maar het meest bijzondere is onze provincie zelf, met een enorme rijkdom aan landschapstypen die stuk voor stuk kenmerkend zijn voor onze regio, die overigens groter is dan enkel het gebied binnen de proviciegrenzen. Het zijn landschappen die door buitenstaanders als typisch Nederlands worden gezien. De landschappen zijn gevormd door zowel het ijs uit de ijstijd als door de zee en het water, het is in vaktermen zowel glaciaal als fluviaal gevormd. En dit veranderlijke landschap herbergt ook een rijke historie.

Er wordt gezegd dat met name in de late middeleeuwen onze kuststrook een van de dichtst bevolkte delen van West Europa was. In ieder geval is de erfenis van deze tijd nog steeds duidelijk zichtbaar. Het terpenland van Oostergo is in die tijd ontstaan, aangelegd vanuit de kloosters in de buurt. In het net gepresenteerde ‘Boek van de Ee’ van Erik Betten wordt hierover uitgebreid verteld. En op die terpen staan talrijke kerken.

Deze kerken werden eerst opgetrokken uit tufsteen uit de Eifel, later uit kloostermoppen, rode bakstenen. De kunst van het maken van baksteen werd herontdekt op de kloosters. Het verhaal gaat dat het eerste bakstenen gebouw van Nederland onderdeel was van Klooster Klaarkamp bij Rinsumageest. Hiervandaan werden andere kloosters gesticht, het landschap ontgonnen en vele kerken gebouwd. Zo kreeg Noord Nederland de grootste dichtheid aan Romaanse kerken.

Deze kerken zijn hier vaak in uitstekende staat en goed bewaard gebleven. En juist deze kerken komen steeds meer leeg te staan door ontkerkelijking en bevolkingskrimp. Het beter ‘vermarkten’ van deze bijzondere gebouwen en het geschikt maken voor toeristisch bezoek of zelfs verblijf, zorgt voor behoud van erfgoed en inkomsten voor een economisch zwakke regio. En het gaat niet enkel om afzonderlijke gebouwen. Juist de onderlinge verbanden, de betekenis voor lokale ‘mienskippen’ en het fijnmazige netwerk van oude kerke- en kloosterpaden maken dit een unieke bestemming. Niet voor het massatoerisme, maar juist voor fijnproevers.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels