• 2 oktober 2019

  ZANDER LAMME -  De afgelopen zeven jaar verbleef celliste Dana de Vries grotendeels in het buitenland. Onlangs keerde ze terug naar Franeker. In die stad, waar doorgaans blues en rock-’n-roll de boventoon voeren, organiseert De Vries komende maand een meerdaags klassiek kamermuziekfestival. "Het was altijd al mijn droom om iets op te bouwen in Friesland op het gebied van muziek." De Vries (1993), die opgroeide [...]

 • 23 juli 2018

  GERBEN DE VRIES - Studielenen zijn een merkwaardig Fries fenomeen. In de naburige provincies Groningen en Drenthe hebben ze, op een enkel kortstondig Drents geval uit de 17e eeuw na, nooit bestaan. De oudste studielenen ontstonden in de Late Middeleeuwen, in de periode tussen 1450 en 1630. Beducht voor hun zielenheil reserveerden rijke grondbezitters stukken land of een 'zathe'. Na hun dood moesten met de [...]

 • 20 april 2018

  ELSKE SCHOTANUS - Op verschillende locaties in Friesland wordt gewerkt aan een geschilderd panorama van het Friese landschap dat deze zomer, in het kader van LF2018, te zien zal zijn in Franeker: op het terrein Groot Lankum. Een geschilderd panorama, een landschap van stemmingen, InsideOut. Voor de Moanne nam Elske Schotanus een kijkje in atelier Stukje Bij Beetje in Heerenveen waar (ex-)cliënten uit de psychiatrie [...]

 • 1 juli 2015

  GERBEN DE VRIES -  Lang geleden kwamen we wel eens bij een oom en tante in Leeuwarden. Die hadden - anders dan bij ons thuis - lichte en frisse meubels, sterker nog: ze hadden een soort geïntegreerd meubelsysteem. Pas toen ik enkele jaren terug een stuk van Bert Looper in de Moanne las en in De Vrije Fries van 2013 nog eens een stuk van [...]

 • 21 mei 2015

  HANS SMELIK -  Museum het Hannemahuis in Harlingen biedt momenteel onderdak aan de magnifieke verzameling Nederlands zilver van de collectioneur Steensma. Directeur Hugo ter Avest noemt de tentoonstelling niet voor niets ‘Een verborgen zilverschat’ omdat het zelden voorkomt dat zilververzamelaars bereid zijn om hun collectie in het openbaar tentoon te stellen. Persoonlijk heb ik de heer Steensma tijdens een besloten bijeenkomst op Kasteel de Haar [...]

 • 7 juli 2014

  KAREN BIES -  De telefoan gie. It wie Bert Looper, licht oerémis. De eksposysje fan Fristho-meubels yn Museum Martena soe hast iepene wurde en se hiene te min. Oft se myn dressoir trije moanne liene mochten. Ik haw in prachtich Fristho-kastje en in swak foar Bert, dus sei ik ja. Myn bern fregen wêr’t har knutselspul dan sa lang hinne moast. ‘Net seure,’ sei ik, [...]

 • 30 juni 2014

  BAUKE TUINSTRA -  Waarom mogen buitenlandse toeristen Friesland niet missen? Deze vraag werd onlangs gesteld in de Leeuwarder Courant. En ook de provincie heeft ambitie om van 'Fryslân de plek te maken waar toeristen in Nederland het liefst naar toe gaan'. En men gaat zelfs verder: 'Fryslân kan uitgroeien tot een toeristisch topgebied in Noordwest-Europa'. Hiervoor zoekt men goede ideeën. Maar Friesland is geen provincie [...]

 • 26 december 2013

  RICHARD DE BOER - “Een academisch kwartier, daar geloof ik heilig in” In echte selsstannige universiteit mei it net hjitte. Mar de University Campus Fryslân is wilens ek gjin Frysk loftkastiel mear, sa fersekeret ús UCF-bestjoerder Frans Zwarts. ‘Ik doe nu meer met Philips Drachten dan welke universiteit ook. UCF vervult een schakelfunctie tussen het universitaire onderwijs en het Friese bedrijfsleven.’ Het was natuurlijk geen [...]

 • 8 oktober 2013

  ERNST BRUINSMA - Vorige week zat ik in de Martinikerk in Franeker. Daar vond een bijzondere plechtigheid plaats omdat Kees Kuiken voornemens was te promoveren op zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Bildt. Het zal weinigen verrassen dat hij zijn verdediging met verve heeft volbracht. Toch wilde het maar geen groots evenement worden. Het cortège was misschien wat klein, de kerk wat groot en [...]