• 10 juli 2019

  DIRK VAN GINKEL -  Tijdens de manifestatie Kunst in kerken fungeert een reeks kleine kerken in Noordwest-Friesland in de zomermaanden als podium voor beeldende kunst. De Walburgakerk in Ried is er een van. Schilder Anne Feddema exposeert er werk dat hij speciaal voor deze gelegenheid en voor deze plek gemaakt heeft.   Bijbel als inspiratiebron Wie de komende weken op zaterdag een bezoek brengt aan [...]

 • 8 maart 2019

  KOEN HARINGA -  Vorige week maakte Leeuwarden-Fryslân 2018 bekend wat de resultaten waren. Dat was nogal een ding. Dus ik dacht: ik gooi even wat berichtjes op twitter. Je hebt ze vast niet gezien want ik heb nauwelijks volgers, maar ze gingen ongeveer zo: 1 - Elke geïnvesteerde euro leverde tenminste €2,20 op. Voorzichtige schatting. 2 - Economische impact (dus extra bestedingen): 230 tot 320 [...]

 • 7 maart 2019

  KAREN BIES -  Ik kocht in keunstwurk, want ik hie wat te fieren. It is in skilderij fan in famke, skildere op in âlde houten tekentafel, jierrenlang brûkt yn in klaslokaal, de krassen en ferve bin noch sichtber. Doe’t it noch mar krekt by ús yn de hûs hong, seach ik it foaral as it wurk fan de keunstner. Mar it wurdt hoe langer hoe [...]

 • 7 maart 2019

  JAN PIER BRANDS -  Over kunst en cultuur: zoals ik het zie: cultuur is de regel en kunst is de uitzondering. Cultuur gaat over: zo doen wij dit met elkaar, kunst gaat over een nieuw perspectief, een alternatief. Er zijn volgens mij drie hoofdredenen voor een overheid om kunst en cultuur te steunen: - omdat we elkaar het genot en plezier gunnen van het bezoeken en [...]

 • 7 maart 2019

  SJOUKJE DE BOER -  Op 28 september 2018 is Koos Alberts overleden. Een zwarte dag voor een deel van de bewoners van Tywerthiem Talant Wommels. Ik ben ten tijde van het ziekbed van Koos, waar ik overigens geen weet van had, aan het werk met de bewoners van Tywerthiem. We zijn bezig met de Under de toer productie ‘De profylfoto fan Klaas’. Op 28 september, [...]

 • 7 maart 2019

  MARIJN MOLEMA -  Als student geschiedenis had ik wijze leermeesters. De professoren lieten mij beleidsnota’s lezen en nadenken over de vraag, hoe we het verleden kunnen gebruiken bij het vormgeven van de toekomst. Eén beleidsnota, ‘Belvedère’ uit 1999, herinner ik me levendig. Ruimtelijke inrichters, zo luidde de analyse, zijn soms te veel op de toekomst gericht. Bij hun vernieuwende ontwerpen walsen architecten dwars over historisch gegroeide structuren heen. U [...]

 • 1 mei 2018

  MAAYKE MEIJERING -  Kunst heeft zich in de afgelopen jaren als ‘linkse hobby’ moeten bewijzen in een steeds schaarser subsidielandschap. Subsidie wordt toegekend aan de hand van harde, meetbare waarden, gemeten langs een lat van geld, tijd, aantallen en opbrengst. Maar is de waarde van kunst en cultuur eigenlijk wel uit te drukken in cijfers? Raakt de werkelijke waarde daarmee niet op de achtergrond? Dwarskijkers duikt [...]

 • 6 december 2017

  JOKE J. HERMSEN -  Wat vermag de kunst nog in deze hectische tijden? Kan zij een antwoord bieden op de drukte en complexiteit van ons bestaan? Toen Keunstwurk mij vroeg hierover een essay te schrijven, stemde ik daar graag in toe. Over deze kwestie heb ik sinds mijn boek Stil de tijd lang nagedacht, toen ik een toenemende stress, vermoeidheid en tijdsdruk om me heen waarnam. [...]

 • 11 oktober 2017

  De Provinsje Fryslân rikt op freed 10 novimber foar de njoggende kear de Vredeman de Vries-priis foar Foarmjouwing út. De foarmjouwingspriis wurdt útrikt as erkenning foar it resultaat fan in slagge gearwurking tusken opdrachtjouwer en ûntwerper. Ut 50 ynstjoerings hat de sjuery dit jier 7 ûntwerpen nominearre. Linda de Haan - 'Er zit een gat in - de wereld van Spriet' Martina Brandsma - 'Identities' [...]