• Shali Blok

  7 juni 2024

  Simmerdeis start dit jaar een dag eerder, met muziek op donderdagavond 27 juni. Het festival duurt tot en met zondag 30 juni. Het gratis toegankelijke festival prikkelt dit jaar de geest, verwondert én brengt publiek in gesprek dankzij een mix aan muziek, theater, cultuur en kunst. Simmerdeis vindt plaats in het Slingepark in Drachten en op een aantal locaties buiten het festivalterrein. Verbinding Verbinding is [...]

 • 15 maart 2019

  DIRK VAN GINKEL -  Paulo Martina, sinds 2009 directeur van Museum Dr8888, wordt per 1 mei directeur van Museum Van Bommel-Van Dam in Venlo. Een terugblik op een periode vol veranderingen. Woensdag 13 maart. Paulo Martina heeft net zijn nieuwe arbeidscontract ondertekend. Hij is in de wolken, maar voelt zich tegelijkertijd ook wat melancholiek. Hij heeft in bijna tien jaar tijd een ware cultuuromslag weten [...]

 • 14 mei 2018

  ELSKE SCHOTANUS -   Under tuorren, op it wetter, yn kassen en finzenissen, dit jier is der yn it ramt fan LF2018, as it om foarstellingen giet, mear te sjen en te belibjen as ea. Underwilens is der ek noch it reguliere oanbod yn de teäters. Freed 11 maaie brocht de Drachtster Lawei A Simple Space fan de Australyske akrobatykgroep Gravity & Other Myths (GOM). Spektakulêr. [...]

 • 11 december 2017

  MELIZA DE VRIES -  Na 49 jaar gaan mijn ouders verhuizen binnen de dorpskaders van Drachten. Verhuizen lijkt mij niet de beste investering voor een bijna goud jubileum of je hebt na 49 jaar het vertrouwen opgebouwd om een huwelijk niet te laten sneuvelen tijdens een kleine volksverhuizing.   Ik drink een kop thee met mijn stoffige moeder op de in-plastic-verpakte bank. Zij spreekt nog [...]

 • 24 januari 2017

  ELSKE SCHOTANUS -  Dit is een recensie. Of het is er geen, want even verderop gebruik ik het woordje ‘ik’ en dat is ongebruikelijk in een recensie. De titel – 27 januari in Stadsschouwburg de Harmonie – is al even ongebruikelijk. Dat zit zo: 20 januari, in de Lawei in Drachten, zag ik De vlucht van een granaatappel van theater Rast. Het was tijdens het [...]

 • 9 november 2016

  PAUL VAN DIJK -  Ik moetsje slachwurker ekstraordinaire Sytze Pruiksma as de seal fan Schouwburg de Lawei noch mar krekt iepen is. "We hawwe de oaren in oere lyn troffen," fertelt er entûsjast. Mei ‘de oaren’ bedoelt er de Noaren Alexander Rishaug, bassist Michael Francis Duch, trompettist Hilde Marie Holsen en de IIslânske fideokeunstner Haraldur Karlsson mei wa’t er fannemiddei foar it earst muzyk meitsje [...]

 • 1 mei 2016

  Achte bruorren Van Brakel, Dat sil in moai momint foar jim west ha op it gemeentehûs yn Drachten: twa bruorren dy't tagelyk in lintsje krije omdat 'het zijne majesteit heeft behaagd'. In journalist en in plysjeman. Yn ruste, dat wol, mar dochs. Jim sille de ôfrûne desennia op jierdeifeestjes grif geregeld fûl yn diskusje west ha oer de soms yngewikkelde ferstânhâlding tusken parse en gesach. Op [...]

 • 3 maart 2016

  WILLEM WINTERS - Frou Rinsema krige it smoar yn doe't hy 't har wer flikte. Dy tas mei fan de strjitte opsochte rommel op har wite lekkens omkeare. Hy soe der in moai keunstwurk fan meitsje, sei er. "Gatferdamme", monkele hja dan, hûneloarten en hynstefigen, dêr hie it tusken lein, it stonk in oere yn 'e wyn. Dada, as sy de púnheap beseach! Dada, dat wie dach [...]

 • 12 januari 2016

  RYNK BOSMA -  Mar leafst njoggen meter breed en sân meter heech is de tekening fan Tjibbe Hooghiemstra dy’t hy makke hat foar de Roel Oostraseal yn de fernijde Lawei yn Drachten. ‘Sterrenhemel in oktober’ sa is de namme fan it wurk dat neffens Hooghiemstra yn it YouTubefilmke dat der makke is, "Een groot raster is waarbij de sterrenbeelden zijn uitgespaard." Hy hat it makke yn [...]