Josse Postma – I

Publisearre op 4 september 2014

Ja, grutte plannen. Mar no noch útfiere. Stap 1 – 1000 foto’s meitsje (ja, 1000). Hjirby in koarte timelapse fan it proses. Ik, op sokken op souder, hin-en-wer fan ‘pixel’ nei kamera en wer werom.
Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels