Protte ynstjoerings Alfabet-projekt

Publisearre op 6 maart 2014

Ofrûne sneon 1 maart sluet de ynstjoering foar it Alfabet-projekt fan de Moanne. Mear as santich keunstners, skriuwers, foarmjouwers en oare kreativen stjoerden in plan foar in letter yn. Neist in protte nasjonale ynstjoerings waarden der ek plannen út Spanje, de Feriene Steaten, Dútslân, Hongarije, Ingelân, Sina, Portugal, Estlân en Itaalje yntsjinne. De letter Z waard it minst keazen. De letters I en Y binne it populêrst. De sjuery makket uiterlik heal maart bekend wa’t mei syn letter en plan útein sette kin.

De keunstners dy’t selektearre wurde, binne fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan harren letter fan tichtby folgje. As alle letters klear binne, sil it alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eksposysje. Dêrneist sil it alfabet ôfprinte wurde yn in papieren útjefte fan de Moanne.

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Alfabet

    It Alfabet-projekt jout keunstners en oare kreativen de mooglikheid om in letter te selektearjen en dêr in eigen foarm oan te jaan. Sa moat in [...]

  • Kategory: Alfabet

    De sjuery is der út! Alle ynstjoerings foar it Alfabet-projekt binne besjoen en trochpraat. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de [...]

  • Kategory: Alfabet

    De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de [...]