Explore the North

Publisearre op 28 november 2014

SJOERD BOOTSMA & ERNST BRUINSMA – 

Ernst: Steane wy foar in ‘festivalisearring’ fan it kulturele oanbod yn Fryslân?

Sjoerd: Zeker, we zitten er zelfs al middenin. In de podiumkunsten zie je een trend waarin podiumbezoek afneemt, maar festivalbezoek enorm toeneemt. In Nederland alleen al worden er 774 festivals per jaar geteld, gezamenlijk goed voor 21 miljoen bezoekers. Festivals zijn bij uitstek plaatsen waar een totaalervaring wordt aangeboden. Artistiek gezien is dat interessant omdat een ‘mooi’ festival is geprogrammeerd als een Gesammtkunstwerk. Dat leent zich voor het betrekken van veel meer disciplines dan alleen muziek of literatuur.

Sjoerd: ‘Samen dit verhaal te verdiepen en verbreden, is tegelijk een bijzonder mooie kans en versterkend voor ons beiden.’


Ernst
: Ja, want nei Oerol kaam Into The Great Wide Open op Flylân, Welcome toThe Village, Greidhoek’ Festival en fansels Explore the North. De ‘gewoane’ muzykfestivals neam ik dan noch net iens. Mar giet it hjir allinnich mar om artistike opsjes?

Sjoerd: Natuurlijk hebben mensen minder geld te besteden en op een festival is je gulden een daalder waard, je krijgt veel optredens voor weinig. Maar als ik wat dieper graaf: er is in toenemende mate behoefte aan gezamenlijke rituelen. Samen vieren, samen delen. Festivals bieden bij uitstek de gelegenheid om ‘jezelf te zijn’, samen met verwante zielen. Een interessant voorbeeld is het niet-religieuze Sunday Assembly, ontstaan in London. Festivals hebben hier wel iets van.

Ernst: Do hast my noch net in soad fine kind op dy festivals, mar wat my oansprekt is in foarm fan engaazjemint dy’t altyd nei foaren komt. Yn elts gefal wurdt wol sein dat mei dy nije ‘saamhorigheid’ it yndividualisme oan syn ein kaam is. Of is it dochs mear in lifestyle, sa’t Paulien Derwort in pear moanne lyn yn NRC skreau?

Sjoerd: Festivals gaan steeds vaker over menselijke maat, eerlijk eten, samen maken en duurzaamheid. Daarmee is het ‘festival’ in feite een reactie op een veranderende wereld. Ik denk dat mensen festivals aangrijpen om hun onvrede te uiten over zaken als globalisering en schaalvergroting.

Ernst: Hokker gefolgen hat dat foar de sealen en skouboargen yn Fryslân? Dy sille dêr net altyd bliid mei wêze.

Sjoerd: Instituten zijn van vroeger, netwerken van nu. Ik denk dat we in de presentatie van onze culturele producten zoeken naar een context die meer flexibel is dan een concertzaal of een museum. Niet dat deze zullen of moeten verdwijnen overigens. De programmeur van de toekomst maakt programma’s, series of avonden waar verschillende disciplines, context en marketing elkaar ontmoeten.

Ernst: Dat wie foar de redaksje fan de Moanne ek de reden om gearwurking mei jim te sykjen. Wy hawwe in trouwe achterban fan krityske lêzers mar sykje altyd mooglikheden om de community om ús tydskrift hinne, ús webside en ús live aktiviteiten te ferbreedzjen.

Sjoerd: Ik zie ons festival echt als een brandpunt waarin verschillende disciplines versmelten tot een gezamenlijk verhaal. De kans die we van jullie kregen om, samen, dit verhaal te verdiepen en verbreden is tegelijk een bijzonder mooie kans en versterkend voor ons beiden.

 

Sjoch foar it programma en kaarten foar Explore the North op explore-the-north.nl. Sjoch hjir foar de ynhâld fan it spesjale Explore the North-nûmer fan de Moanne.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels