Wrâld yn wurden, lêzing troch Frits van Oostrom

Publisearre op 11 maart 2013

Lêzing fan Prof. Dr. Frits van Oostrom oer syn krekt ferskynde boek Wereld in Woorden.

Wereld in woorden iepent in kompleet nij finster op de romrofte fjirtjinde ieu: de ieu fan de pest – doe’t Europa hast de helte fan syn ynwenners ferlear – en fan noch folle mear ûnheil. Mar it wie tagelyk ek in ieu fan grutte kreativiteit – sa’t bliken docht út de Nederlânske literatuer yn dizze perioade, troch Frits van Oostrom op masterlike en meislepende wize op ‘e nij ta libben brocht.

Datum: 11 maart
Lokaasje: Tresoar Bûterhoeke 1 Ljouwert
Oanfang: 20.00 oere, iepen f.ô. 19.30 oere
Yntree: gratis

Organisaasje: Tresoar en De Culturele Onderneming.

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels