Willem van Althuis – Achter de Horizon

Publisearre op 12 juni 2013

SITO WIJNGAARDEN – 

Nei inkelde lytsere útjeften oer it wurk fan keunstner Willem van Althuis (1926-2005) ferskynt no freed ‘Willem van Althuis – Achter de horizon’, in ryk yllustrearre katalogus mei ferskate net earder publisearre wurken fan de skilder. De fan oarsprong strjitmakker Van Althuis begûn op syn fjirtichste pas te skilderjen en eksposearre twa jier nei syn debúttentoanstelling al yn it Stedelijk Museum yn Amsterdam. Auteur Susan van den Berg fertelt oer de keunstner en dizze earste grutte monografy oer it wurk en libben fan Van Althuis.

“Het is een hele bijzondere kunstenaar over wie eigenlijk alleen nog maar kleine catalogi waren verschenen, met korte, inleidende teksten. Het was tijd om zijn werk in een breder perspectief te plaatsen en dan heb je het automatisch ook over zijn leven. Het is tenslotte een opmerkelijk verhaal, hoe iemand in betrekkelijke afzondering een eigen stijl ontwikkelt en daar zo succesvol mee wordt, dat hij twee jaar na zijn debuut al exposeert in het Stedelijk Museum. Vanuit de kunst bekeken is dat interessant, maar ook uit menselijk oogpunt is het intrigerend. Een boerenzoon die zich laat omscholen tot stratenmaker en zich in zijn vrije tijd ontwikkelt tot een kunstenaar met een authentiek oeuvre.”

“Ik denk dat het publiek verrast zal worden, omdat er in de overzichtstentoonstelling ook vroeg werk wordt getoond. Overigens is dat in het boek meer het geval dan in de tentoonstelling, waar is gekozen voor een selectie die meer zijn volwassen kunstenaarschap laat zien. Er zijn werken, zoals de Woudsterbrug en een sneeuwlandschap van De Knipe, die niet eerder geëxposeerd zijn geweest. Dat zal – zelfs voor mensen die al vertrouwd zijn met het werk – zeker een nieuwe kennismaking betekenen.”

Een hels karwei, maar tegelijk een mooie zoektocht, lijkt me.
“De Willem van Althuis Stichting is jarenlang bezig geweest met het inventariseren van alle werken. Daarbij was Tjeerd van Althuis, de oudste zoon van de schilder, de drijvende kracht. Het grootste gedeelte van het oeuvre is nu in kaart gebracht, maar we hopen dat mensen zich blijven melden als ze een Van Althuis hebben en nog niet in contact zijn geweest met de Stichting. Op de website www.willemvanalthuis.nl staat een database met getraceerde werken en zo hopen we – ook voor de toekomst – het werk toegankelijk te houden en inzichtelijk te maken. Uiteraard blijven we streven naar volledigheid. Bij de tentoonstelling plaatsen we ook weer een oproep aan mensen om zich vooral te melden als ze werk hebben”

“Ik had het grote geluk dat er veel persoonlijke documenten bewaard zijn gebleven. Brieven, foto’s, dagboeknotities, aantekeningen over kleur en verf mengen… Het was een enorme rijkdom waar ik uit mocht putten. Ik heb archieven bezocht, veel onderzoek gedaan en uiteraard gesproken met mensen uit Van Althuis’ directe omgeving, zoals familie, vrienden en contacten uit de kunstwereld. Er kwam een beeld naar voren van een man die niet altijd even makkelijk was in de omgang. De kunst heeft veel offers gevraagd, maar zijn naasten hebben hem wel die ontwikkeling gegund. Zijn vrouw Antke stimuleerde hem met raad en daad, zijn gezin hield rekening met het schilderen en uiteindelijk is iedereen heel trots op wat hij heeft bereikt. Dat geldt ook voor mensen uit ‘het wereldje’, want met een aantal collega-kunstenaars, schrijvers en journalisten onderhield Van Althuis vriendschappelijke banden. Gelukkig kon ik beschikken over de correspondentie met Gerard Stigter (K. Schippers) en ik heb ook veel gehad aan het privé-archief van Peter Karstkarel, waar ik zonder restricties gebruik van mocht maken. Thom Mercuur was natuurlijk ook een belangrijke bron van informatie.”

 

Susan van den Berg, ‘Willen van Althuis – Achter de horizon’, Uitgeverij de Kunst, 192 siden mei 200 ôfbyldings yn kleur en swart-wyt. Ynklusyf in DVD mei trije dokumintêres oer de skilder. ISBN 978 94 91196 43 0, € 39,95. Mear ynformaasje fia mwaanders@uitgeverijdekunst.nl.

It wurk fan Van Althuis is oantemei 1 septimber 2013 te sjen yn Museum Belvédère. Yn de oersjochstentoanstelling binne ek wurken opnommen dy’t noch net earder foar in grut publyk beskikber wienen. Mear ynformaasje op www.museumbelvedere.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels