• 21 mei 2015

  HANS SMELIK -  Museum het Hannemahuis in Harlingen biedt momenteel onderdak aan de magnifieke verzameling Nederlands zilver van de collectioneur Steensma. Directeur Hugo ter Avest noemt de tentoonstelling niet voor niets ‘Een verborgen zilverschat’ omdat het zelden voorkomt dat zilververzamelaars bereid zijn om hun collectie in het openbaar tentoon te stellen. Persoonlijk heb ik de heer Steensma tijdens een besloten bijeenkomst op Kasteel de Haar [...]

 • 10 oktober 2014

  SJOERD VAN METEREN -   E.M. Galerie bestiet 15 jier en Elzbiéta Middel frege 15 skriuwers en keunstners út Fryslân om harren fisy op de Fryske myte te ferbyldzjen. Ien fan de dielnimmers is Sjoerd van Meteren en de Moanne publisearret in útwreide fersy fan syn bydrage oan dizze útstalling dy't noch oant 22 novimber te sjen is.    Het plaatselijke is het enige universele [...]

 • 17 juni 2014

  JAN FOLKERTS & JEANINE OTTEN -     Het non-fictie-element in de roman Anna Casparii van Theun de Vries Kleine steden vormen voor auteurs vaak een ideale microkosmos waarvan de mensen, de plaatsen en de gebeurtenissen de ingrediënten vormen voor romans waarvan de betekenis die van de kleinsteedse samenleving verre overstijgt. Weinig kleinere Nederlandse steden hebben het geluk gehad van Harlingen. De Friese zeestad vormde [...]

 • 28 april 2014

  Achte hear Vernooij, Fol yn it gesicht rekke se my, mei de flakke hân. De earen sûzen my deroer. As in tuorre stie se foar my oer – de mem fan in freontsje. Hy hie de earste wammes al te pakken hân, doe't er tajoech dat wy yndied in famke pesten hienen. Echte pestkoppen wienen wy alhiel net, en wêrom't wy no foar ien kear dit bern [...]

 • 30 december 2013

  WIM HAZEU -   Mijn vriend Regerus Steensma vertelde me op een winterse dag in 1969 dat Theun de Vries het epische gedicht ‘In memoriam’ van Douwe Tamminga had vertaald. Aarzelen deed ik geen moment en ik belde Theun op met de vraag of ik de vertaling in mijn tijdschrift Kentering mocht plaatsen. Hij reageerde aldus op mijn verzoek: ‘Ik vond uw reactie bijzonder prettig, [...]

 • 9 september 2013

  PETER DE RUYTER -    Fryslân is de relatie met zijn oorsprong, de zee kwijtgeraakt Jarenlang ging ik met mijn ouders naar de Waddeneilanden op vakantie. Met de trein naar Harlingen of met de bus naar Lauwersoog en vandaar per boot naar Schier of Vlieland. De eilanden staan in mijn geheugen gegrift en gebeiteld als prachtige plekken. De vertrekpunten en de vastelandskust zijn in mijn [...]

 • 6 augustus 2013

  JOB DEGENAAR - Wilco Berga is vooral schrijver en beeldend kunstenaar. Hij is de maker van een indrukwekkend aantal boeken. Zijn jongste publicatie, de verhalenbundel 'Dat it streamt', dateert van 2011. Naast verhalen schreef hij vooral romans, poëzie en toneel. Als beeldend kunstenaar maakte hij schilderijen, pastels, lino’s en diverse objecten. Op het gebied van muziek schreef hij songteksten, o.a. voor Tet Rozendal, libretto’s en [...]

 • 21 mei 2013

  Joost Witte (1966) woont en werkt in Harlingen. Zijn grafiek bestaat uit onderzoek naar gedaantewisselingen. Bekende en onbekende beelden zijn uit hun context gelicht en in een nieuw gesternte bijeengebracht. Het toeval krijgt regelmatig een scheppende rol doordat meerdere etsplaten op 1 prent zijn afgedrukt. De droge naald ets ‘Het verlangen indiaan te zijn’ is gemaakt voor de tentoonstelling ‘Rembrandt in Zwart Wit’ die van 9 maart t/m [...]

 • 23 maart 2013

  Op 23 maart is der yn it Hannemahuis yn Harns in sympoasium oer de see yn de Fryske literatuer. De lêzings wurde fersoarge troch Nanne Kalma (lietekultuer), Tryntsje van der Steege (proaza) en Bert Looper (moderne poëzij). It program set útein mei in koarte histoaryske ynlieding troch Meindert Schroor. Graach yn it foar opjaan by Tresoar, ynfo@tresoar.nl of tillefoan 058 - 789 0 789.