• 22 september 2013

    Datum: 22 september 2013 Lokaasje: Sint Salviuskerk (D’ Âlde Wite), Plak: Tsjerkebuorren 1 te Dronrijp Kaarten:  € 20,-- te bestellen door een email te sturen naar: concerten@coopmanshus.nl en door gelijktijdig het verschuldigde bedrag over te boeken op rekeningnummer 29.49.65.858 t.n.v. Stichting Museum ’t Coopmanshûs Franeker. U kunt ook vanaf een half uur voor aanvang van het concert plaatsbewijzen kopen in de kerk.   Voor meer informatie, ook over de [...]

  • 1 oktober 2011

    BERT LOOPER -  Een Friese bijdrage aan internationaal avant-garde design 1950-1970 In 1921 werd te Huizum Fristho, de Friesche Stoel- en Houtwarenfabriek, opgericht. In 1924 verhuisde het bedrijf naar Franeker. Al snel verkeerde Fristho in de voorhoede van meubelvormgeving en -design. In de jaren 1950-1970 drong Fristho door tot de absolute top-5 van het Nederlandse meubeldesign en vertegenwoordigde Fristho ook internationaal de stroming van het [...]

  • 1 september 2008

    SUSAN VAN DEN BERG – Hoewel het werk van Gerrit Benner (Leeuwarden 1897 - Nijemirdum 1981) en Boele Bregman (Heerenveen 1918 – Heerenveen 1980) niet met elkaar te vergelijken valt, zijn er wel degelijk overeenkomsten te vinden. Beide kunstenaars hebben een opvallende eigen stijl en worden tot de belangrijkste naoorlogse Friese kunstenaars gerekend. Ze waren tijdgenoten en leefden aan het eind van hun leven op [...]