Sietse Jonker

Publisearre op 8 april 2013

FLORIAN CATS – 

Wy rinne de trep op. Klassike muzyk en in straalkacheltsje; wolkom yn de wrâld fan it ‘fijnschilderen’. De sinne skynt troch it dakrútsje it lytse atelier binnen. Technyske tekeningen lizze ferspraat oer de romte.

Wy reitsje yn petear oer syn relaasje mei God. Sietse Jonker siket it Godlike, it folmakke. Yn syn puere foarm siket er nei it ferfynjen yn syn wurk en syn libben. Syn nofteren blik op de wrâld en syn bysûndere talint, meitsje plak foar in grut súkses. Hy ferkeapet nasjonaal en ynternasjonaal en mei him mei rjocht ien fan de bêste fijnskilders fan it noarden neame.

Sjoch foar mear wurk fan Sietse Jonker op: www.swjonker.nl.

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels