• 17 juni 2013

  ANNE FEDDEMA -  Einlings, nei in perioade fan in dikke tsien jier restauraasje, renovaasje én ferbouwe, is op 13 april fan dit jier it museum fan arsjitekt Pierre Cuypers wer yn folle gloarje te besjen. En ik sis der fuort mar by dat sels foar in betûfte, bedreaune sjogger as ik sels bin - of mien te wêzen - it besykjen fan it Ryks ek [...]

 • 29 mei 2013

  FLORIAN CATS - Reinier Knol is in echte Ljouwerter. De Aldehou, dy’t faak werom te sjen is yn syn wurk, stiet symboal foar syn bernejierren. As keunstner is Knol begûn mei ekspirimintearjen mei postsegels en oaljeferve. Hjoeddedei wurket en wennet er krekt bûten it sintrum fan Ljouwert en hat er in eigen technyk ûntwikkele foar syn wurk. Hy fertelt der oer yn syn fideoportret. Sjoch [...]

 • 21 mei 2013

  Joost Witte (1966) woont en werkt in Harlingen. Zijn grafiek bestaat uit onderzoek naar gedaantewisselingen. Bekende en onbekende beelden zijn uit hun context gelicht en in een nieuw gesternte bijeengebracht. Het toeval krijgt regelmatig een scheppende rol doordat meerdere etsplaten op 1 prent zijn afgedrukt. De droge naald ets ‘Het verlangen indiaan te zijn’ is gemaakt voor de tentoonstelling ‘Rembrandt in Zwart Wit’ die van 9 maart t/m [...]

 • 14 mei 2013

  Hans Jouta is fassinearre troch it Waadgebiet. Hy wennet en wurket yn Ferwert, dêr't er ek workshops jout. Hy eksposearret syn wurk yn binnen- en bûtenlân. Yn dizze fideo rinne wy in middei mei mei Hans. Mear fan syn wurk is te sjen op www.jouta.nl.  

 • 29 april 2013

  MIRJAM VAN HOUTEN -  Grafisch Atelier Friesland spant him yn om de fakkennis fan grafyske techniken troch te jaan en de belangstelling foar grafyk te befoarderjen. Wichtich, want de wrâld tilt hjoeddedei op fan printwurk lykas kranten en reklamefolders. Grafyske techniken binne de foarrinners fan moderne printmetoades, basearre op deselde prinsipes. Alde grafyske techniken binne it begjin fan massakommunikaasje, sa seit Dik Hageman fan de [...]

 • 22 april 2013

  FLORIAN CATS -  Jose Witteveen wurket yn it Grafisch Atelier yn de histoaryske binnenstêd fan Ljouwert. Se is dwaande mei it ûntwikkeljen fan har etstechniken. Har ynspiraasje hellet se benammen út boeken en deistige dingen. Se makket ikoanen fan ûnbekende minsken út har omjouwing en probearret dêrmei de hjoeddeistige hillichheid in poadium te jaan. Har nijste wurk bestiet út it portretearjen fan échte Liwwadders. Kinst [...]

 • 16 april 2013

  FLORIAN CATS -  Martin van Seijen mei graach fertelle oer syn keunst en de frijheid dy't hy fielt as hy oan it wurk is. Hy brûkt in soad ferskate materialen, kleuren en komposysjes en dy binne dúdlik werom te sjen yn syn wurk. Neist keunstner is er ek sakeman. In pear kear yn it jier is er dêrom foar saken yn Sina. Dêr wol hy [...]

 • 8 april 2013

  FLORIAN CATS -  Wy rinne de trep op. Klassike muzyk en in straalkacheltsje; wolkom yn de wrâld fan it 'fijnschilderen'. De sinne skynt troch it dakrútsje it lytse atelier binnen. Technyske tekeningen lizze ferspraat oer de romte. Wy reitsje yn petear oer syn relaasje mei God. Sietse Jonker siket it Godlike, it folmakke. Yn syn puere foarm siket er nei it ferfynjen yn syn wurk [...]

 • 24 maart 2013

  EELTSJE HETTINGA -  Yn Museum Belvédère is op dit stuit wurk te sjen fan Paula Modersohn-Becker (1876-1907), ien fan de belangrike foarrinders fan it Dútske ekspresjonisme, sa’t dat begjin 1900 gesicht en foarm krige. Modersohn-Becker wenne en wurke yn Worpswede, de keunstnerskoloanje, súd fan Bremen, dêr’t ûnder oaren ek de dichter Rainer Maria Rilke yn de winter en maitiid fan 1900 in skoftlang omhúsmanne. Hy skreau nei [...]