Sanne Hiddema – O

Publisearre op 2 maart 2015

De foarm en it lûd fan de letter ‘O’ binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje.

Konsept, rezjy en produksje: Sanne Hiddema. Meiwurkers: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf (lûd), Marlien Seinstra en Afke Brennikmeijer (dûns). Camera: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker. Montaazje: Marijn Buitenwerf. Mei tank oan: Timen Rienstra.

Sjoch ek: www.sannehiddema.nl

 

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels