• 6 oktober 2015

  De seleksje foar de Noordelijk amateur Film Festival is bekend en de film 'O' dy't Sanne Hiddema makke foar it Alfabet Projekt fan de Moanne is nominearre! Lokwinske Sanne! Oer de film 'O': de foarm en it lûd fan de letter ‘O’ binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje. Konsept, rezjy en produksje: Sanne Hiddema. Meiwurkers: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf (lûd), Marlien [...]

 • 2 maart 2015

  De foarm en it lûd fan de letter 'O' binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje. Konsept, rezjy en produksje: Sanne Hiddema. Meiwurkers: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf (lûd), Marlien Seinstra en Afke Brennikmeijer (dûns). Camera: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker. Montaazje: Marijn Buitenwerf. Mei tank oan: Timen Rienstra. Sjoch ek: www.sannehiddema.nl      

 • 9 december 2014

  De foarm en de klank fan de letter O binne troch ûnder oaren dûns byinoar brocht yn ien live-performance. Dizze performance is registrearre mei fiif kamera's wêrûnder ien rjocht fan boppe. It einresultaat sil te sjen op de side fan it Alfabet Projekt en de eksposysje. Stim: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf, dûns: Marlien Seinstra en Afke Brenninkmeijer, film: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker, [...]

 • 3 juni 2014

  Op myn syktocht nei klank, dûns en typografy kaam ik op it paad fan it musikale alfabet fan Olivier Messiaen, dêr’t muzyk lykas taal in betsjutting kriget troch eltse letter syn eigen toanhichte en lingte te jaan.                  

 • 26 april 2014

  Martha Graham beskôge de grûn as it lânskip fan de dûnser. Foar de letter O wol ik dy ferbining mei de grûn sichtber meitsje.