Sanne Hiddema – O

Publisearre op 9 december 2014

De foarm en de klank fan de letter O binne troch ûnder oaren dûns byinoar brocht yn ien live-performance. Dizze performance is registrearre mei fiif kamera’s wêrûnder ien rjocht fan boppe. It einresultaat sil te sjen op de side fan it Alfabet Projekt en de eksposysje.
Stim: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf, dûns: Marlien Seinstra en Afke Brenninkmeijer, film: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker, assistinsje: Timen Rienstra.
Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels