De moaiste tiid fan syn libben

GERBEN DE VRIES –    Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen alle malen zal ik wenen.   Dizze bekinde rigels út it gedicht Vrede binne fan de yn febrewaris 2014 ferstoarne Leo Vroman. Hy skreau de rigels yn 1954, njoggen jier nei de ein fan de Twadde Wraldkriich. […]

Nog lang niet alles van melk

GERBEN DE VRIES – Misschien is dit verhaal niet helemaal objectief. Het geval wil dat ik in 2008 samen met een collega-historicus een onderzoeksvoorstel schreef voor een geschiedenis van de zuivelindustrie in Nederland. Dat is destijds besproken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Friesland Foods in het toenmalige hoofdkantoor in […]

De daam nei it Amelân (10)

GERBEN DE VRIES –  It Deltaplan foarseach yn it foarste plak yn de feiligens fan Súdwest-Nederlân. De diken fan Fryslân en Grinslân wiene ek net al te sterk, mar it regear hie yn 1957 te meitsjen mei in ‘bestedingsbeperking’ en sette de yndiking fan de Lauwerssee net op de begrutting. Ek yn april 1959 waard […]

De oantinkens fan Jakob Vellenga

GERBEN DE VRIES –   Der bestean fansels gjin foarskriften foar de fraach wannear’t je begjinne moatte mei it skriuwen fan je memoires. De measte minsken dogge dat dochs al net, al wolle benammen politisy harren der noch wolris oan weagje. It soe my net fernuverje wannear’t bygelyks Hans Wiegel al in trijedielige autobiografy skreau […]

De daam nei it Amelân (9)

GERBEN DE VRIES –   Tweintich dagen nei de wettersneedramp fan begjin febrewaris 1953 waard de Deltacommissie ynstallearre. Al folle earder wie bekend dat sawat alle Nederlânske kustdiken te leech wiene. In Stormvloedcommissie kaam yn 1940 ta dizze konklúzje. Ynsjeneur Johan van Veen fan Rykswettersteat makke al yn 1942 in kaart fan de ‘Verlandingsmogelijkheden langs de […]

De daam nei it Amelân (8)

GERBEN DE VRIES –  De Dienst der Zuiderzeewerken liet yn 1940 de súdkant fan de nije Iselmarpolder ôfslúte en begûn dêrnei mei it droechmealen. De nije Noordoostpolder wie offisjeel droech op 9 septimber 1942, midden yn de besettingstiid. Nei de befrijing yn 1945 waard fierdergien mei de ynrjochting fan dizze polder, dy’t úteinlik net by […]

De daam nei it Amelân (7)

GERBEN DE VRIES –  Yn 1918 wist minister Cornelis Lely de Zuiderzeewet troch it parlemint te loadsjen. It haaddoel wie de ferkoarting fan de hûnderten kilometers kustline fan de Sudersee troch it oanlizzen fan in ôfslútdyk. Al yn 1891 hie Lely, doe yn syn funksje as ynsjeneur, oanjûn wêr’t dizze dyk it bêste lizze koe […]

De daam nei it Amelân (6)

GERBEN DE VRIES –  De hjerststoarmen fan 1881 en 1882 hiene in ein makke oan de daam fan Teding van Berkhout tusken Holwert en it Amelân. De mei dizze dyk bedoelde lânoanwinning – op langere termyn sels fan de hiele Waadsee – gie dus net troch. Ynsjeneur Cornelis Lely rekkene in tal jieren letter yn […]

Krûm

ARJAN HUT –  Ta de neitins fan John F. Kennedy Elkenien dy’t doedestiids libbe, wit noch wêr’t er wie en wat er die doe’t it grutte nijs bekend waard. It wie in skokweach dy’t de hiele wrâld oer gie. Guon hienen it wol oankommen sjoen. Omdat it al sa’n bytsje yn de loft hong. Mar […]

Domela Nieuwenhuis Museum

de Moanne publiceert de Domela Nieuwenhuis-lezing die Willem Frijhoff op 17 november jl. hield in Heerenveen. De tekst is hier te vinden. Deze lezing is een initiatief van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum kost geld. Er is een fonds, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds, dat ooit in […]

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organisearret 'live'-moetingen.