• 28 februari 2018

  WILLEM WINTERS - De wolkenlucht is een soort plafond [-] Gijsbert van der Wal - Wijd open ogen Laaghangende wolken, ze komen vaak voor en meestal weten ze zich uit deze benarde positie te werken. Dat valt niet mee, want op de grond is een wolk net zo onbestuurbaar als een walvis op het strand.   Toen kwam dat 'vervelende' jongetje van zopas en zei: ‘Ik [...]

 • 6 december 2017

  WILLEM WINTERS -  0. Ik haw besocht yn 9 koarte stikjes kritiek te leverjen op it stik fan Joke Hermsen Tijd, aandacht en verstilling in de kunst. [de Moanne nû 7 novimber 2017] Se freget har ôf: 'Wat vermag de kunst nog in deze hectische tijden? Kan zij een antwoord bieden op de drukte en complexiteit van ons bestaan.'   1. Tiid, oandacht en ferstilling, [...]

 • 25 oktober 2012

  In de Moanne 6 - 2012 gaven drie architecten , waaronder ik, hun oordeel over het nieuwe Provinciehuis. Oprecht benieuwd naar de andere opinies las ik de stukken van Marten Atsma en Rein Hofstra. De eerste inhoudelijk en na eerdere twijfel positief, de laatste ronduit negatief en sikkeneurig. De kritiek op Sjoerd Soeters bleek bovendien aanleiding om ons bureau TWA een veeg uit de pan [...]

 • 27 juli 2012

  Staatsburgerschap is in zekere zin een kwestie van overmacht: daar word je bij wijze van spreken bij je geboorte in geparachuteerd. Je wordt geboren op het territorium van een bepaalde staat. Die staat kent wetten en voorschriften, plichten en rechten. Die worden je ook automatisch toegekend. ‘Automatisch’: dat is het meest passende woord in dit verband. Het gebeurt zonder dat je er zeggenschap over hebt. [...]

 • 31 januari 2012

  Brussel, 8 december 2011 Geachte heer Bruinsma, Ik heb kennis genomen van “Nog altijd strijd om Leafdedea”, het artikel van Huub Mous in De Moanne, n° 9. Tot mijn spijt vond ik er, wat mij betreft, verschillende zware feitelijke onjuistheden. De belangrijkste brengt mij zelf in staat de auteur en het tijdschrift voor de rechtbank te roepen om publieke rechtzetting te eisen en schadevergoeding voor [...]

 • 17 februari 2011

  GERBEN ABMA - Yn de Moanne 2010, nû.10 skreau S.H.P.de Jong gâns in stik oer de dissertaasje fan Joke Corporaal oer Anne Wadman; net oer de hele Wadman, oer de heale, ntl. oer de (lytste) helte fan de man syn libben, doe’t it echte wurk noch komme moast. ‘It is in treflik wurk woarn’, skriuwt De Jong en hy neamt in mannich deugden fan Joke [...]

 • 31 januari 2011

  Yn it Frysk Deiblêd fan 22 jannewaris stiet in besprek fan Arjan Hut syn poëzijebondel Tin, in hecht komponearre bondel dy’t ik mei nocht lêzen ha, lûdop om op dy manier de muzikaliteit fan de fersen safolste mear har gerak te jaan. It hat my dan ek ferbjustere dat it besprek sa negatyf útpakt. No mei de besprekker fan it wurk fine wat er fan [...]

 • 1 mei 2004

  KARIN DE MIK - Huub Mous vindt je de machtigste man van Friesland. ‘Tot meerdere glorie van God in Friesland’, is de titel van zijn nieuwe artikel. Je hebt toch inderdaad, als hoofdredacteur van de grootste krant van Friesland, veel macht? Rimmer Mulder: ‘Nee, helemaal niet. Ik schrijf stukjes en geef een krant uit, wat trouwens steeds moeilijker wordt, want net als de meeste kranten lopen [...]