Gabrielle en Arjan Bedoele It Net Ferkeard: “Spoilers”

Publisearre op 12 januari 2023

Yn dizze ôflevering ha we it oer lieding jaan oan artysten, de Fryske popawards, it ferstjerren fan Baukje Wytsma, dry january en oer ús fakânsjes. Aart Staartjes yn in erotyske film. Wat ha we lêzen en dien? (Spoiler Alert: Net safolle) Spesjale gast: Amarins Geveke!

Underwerpen diskear ûnder oaren:

Boeken: Baukje Wytsma – Noch ien slach om de buorren, Suzanna Jansen – De Omwenteling, Murat Isik – Wees Onzichtbaar, Gerard Reve – De avonden , Sigrid Nunez – The Friend, Victorian and Edwardian ghost stories, Tolkien – De Hobbit, Thomas Olde-Heuvelt – November, Juhani Karila – De jacht op het snoekje

Films: Triangle of Sadness , Operation Fortune, Turist/Force Majeure, The Square 

Triangle of Sadness

Tydskriften: De Moanne, Schokkend Nieuws 
 
Fierder: Friese Popawards, Madnes Festival, Oerol, Aaipop, Kleefstra Bros, Ivgi & Greben, Easy Toys, Dry January.
 
Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Poëzij

    HANS PETER WESTIN -    I Zelfportret met kroonpen   Hij legt de taal op zijn palet en kneedt met staal de tussentint waarin zijn [...]

  • Kategory: Literatuer,Resinsje

    SJOERD BOTTEMA -   Jacob Nauta syn beppe is mâl mei har hinnen. Se praat dermei. ‘Kwòòòk-hoe-wiiie-it-meiiii-jim-kwòòòk-kwòòòk-ha-jim-ekaaaaien-ein-kwòòòk?’ En hoewol’t de hinnen allinne mar ‘kwòòòk?’ weromsizze, [...]

  • Kategory: Muzyk,Ynterview

    MARITA DE JONG - ‘Under de tsjinjende laach sitte in protte oare dingen’    In tsjinjend fak. Sa omskriuwt komponist en musikus Cees Bijlstra (56) [...]