Wetterjonkje

Publisearre op 9 september 2015

JOSSE DE HAAN – 

 

see, sân en wyn skowe stadich in jonkje oer it strân

blau-read dûnset er as in ferlerne dobber op it wetter

omkearde hantsjes freegje om genede en in antwurd

 

de wetteroarloch skrikt fan eigen libbenleaze krêft

no’t it jonkje net mear praat, laket, gûlt en sykhellet

hy moast tefolle wetter drinke yn dizze kealslachkjeld

 

 

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels