• 7 maart 2019

  JAN PIER BRANDS -  Over kunst en cultuur: zoals ik het zie: cultuur is de regel en kunst is de uitzondering. Cultuur gaat over: zo doen wij dit met elkaar, kunst gaat over een nieuw perspectief, een alternatief. Er zijn volgens mij drie hoofdredenen voor een overheid om kunst en cultuur te steunen: - omdat we elkaar het genot en plezier gunnen van het bezoeken en [...]

 • 13 februari 2017

  JAN PIER BRANDS -  Begin februari vertrek ik naar Rotterdam om te werken voor WORM, in de Avant-gardistische Staat. Ik word ingezworen tijdens een ceremonie op 10 maart. Mijn voorganger Hajo Doorn zal aldaar terugtreden in de vorm van een verdwijntruc en ondergetekende wordt vervolgens op het paard gehesen. Dit zal te paard gaan met optredens van de fine fleur van de Friese en Noordelijke Pop-avant [...]

 • 22 april 2015

  NIELS LAHUIS -  It potsje stiet der echt. Prominint delset op de gearkomstetafel yn it tydlike kantoar yn de Haniahof. Elkenien dy Neushoorn in poppoadium neamt, moat tweintich sint ynleverje foar de meiwurkersbarbecue. ‘Je kunt ons niet simpelweg een poppodium noemen’, fersekeret direkteur Janpier Brands mei in grutte gniis. Hoewol't de betizing fluch makke is, is poppoadium yndie in te lyts wurd. Neushoorn wurdt folle [...]

 • 24 september 2013

  DIRK VAN GINKEL -  De Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden - de Popacademie in de volksmond – bestaat tien jaar. Ondanks of juist dankzij de eigenzinnige benadering van cultuur? Directeur Albert van der Kooij weet het zeker: het is dankzij. Wat maakt de Popacademie zo onderscheidend? En waarom is Leeuwarden er beter van geworden? Een plan van de Hanzehogeschool in Groningen om een eigentijdse [...]

 • 1 november 2002

  GRYT VAN DUINEN - Yn 1997 makke Oeds Westerhof (37) as direkteur fan Keunstwurk syn entree yn de Fryske kultuer. Foar fiif jier woe er it dwaan, dan soe er wol wer sjen. Reden om de balâns op te meitsjen. Wat is der by Keunstwurk feroare en wat fynt er fan it kulturele libben yn Fryslân? Reorganisaasje In nije baan hat Westerhof noch net op [...]