• 6 februari 2019

  WILLEM WINTERS -  Eindelijk! Dacht ik. Het jarenlang verwachte encyclopedische boek over de geschiedenis van de kunst in Friesland: FRYSK, een uitgave van museum Belvédère bij de gelijknamige tentoonstelling. Het boek is mooi, maar blijkt niet aan die hoge verwachting te voldoen.   Waarom die lichte toon? Worden de bezoekers van Belvédere daarmee niet onderschat?   Peter Karstkarel beschreef indertijd in Kunst in Friesland [1980] de [...]

 • 19 december 2018

  DIRK VAN GINKEL -  Traditioneel, modern, figuratief, abstract, braaf, confronterend... De tentoonstelling ‘Frysk’ in Museum Belvédère in Heerenveen biedt een gevarieerd overzicht van 100 jaar schilderkunst in Friesland. Een ontdekkingsreis.   Steenbruggen: ‘Frysk is een tentoonstelling die al grasduinend en associërend tot stand is gekomen.’   In zijn openingswoord vertelde directeur Han Steenbruggen hoe hij kort na zijn aanstelling bij MB het werk van Harmen [...]

 • 24 maart 2017

  DIRK VAN GINKEL -  Museum Belvédère in Oranjewoud organiseert samen met Galerie Mozaiek in Zuidlaren de dubbeltentoonstelling ‘Illustratoren (nieuwe oogst)’. Op de exposities is werk te zien van net afgestudeerde illustratoren van Academie Minerva en ArtEz ArtAcademy Zwolle. De tentoonstellingen zijn te zien tot 7 mei.   Dorothea van der Meulen: "Illustratie is een veelzijdig vakgebied, dat heel mooi op de grens zit van toegepaste [...]

 • 4 november 2016

  PAUL VAN DIJK -  Ik hie in falske start. Ik tocht dat de útstalling ‘It Font’ fan dichter Eeltsje Hettinga en fideokeunstner Lotte Middendorp yn it Fries Museum wie. Mar, sa die bliken, it projekt wie al ferhuze nei museum Belvédère, yn Oranjewâld. Dat hie ik fansels even better lêze moatten, mar Hettinga en Middendorp binne ek hast net by te hâlden. Hja wienen noch [...]

 • 1 juni 2016

  KAREN BIES -  As ik nei keunst sjoch, sykje ik wat moais. Soms komt dat net daliks, pas as ik langer stean bliuw, of as ik mear ôfstân nim, of by it sjen fan in hiele searje. Soms gebeurt der niks, dan duorret it te lang foardat ik trochhaw wat ik sjoch, of kin ik der neat mei wurde. En dan nóch: wat seit dat [...]

 • 22 maart 2016

  No woansdei 23 maart om 20.00 oere organisearret de Moanne yn gearwurking mei Museum Belvédère en Tresoar in dichtersjûn yn Museum Belvédère. Tresoar en de Moanne noadigje jo fan herte út om hjirby oanwêzich te wêzen. Christiaan Kuitwaard portrettearre tweintich Fryske dichters en gie dêrby metoadysk te wurk. Hy brûkte de camera lucida en bylde harren ôf mei de eagen ticht. De reeks waard oankocht troch Tresoar en wurdt no as gehiel toand yn Museum Belvédère. Alle [...]

 • 10 februari 2016

  DIRK VAN GINKEL - Tot 13 maart zijn in Melklokaal in Heerenveen maar liefst honderdtien werken te zien van beeldend kunstenaar Anne Feddema. Werken op doek en op papier. Een keuze uit wat hij de afgelopen twee jaar heeft gemaakt. In ‘Eden en daarbuiten’, zoals de titel van de expositie luidt, bouwt Feddema voort op de thematiek waarmee hij twee jaar geleden naar buiten kwam [...]

 • 30 september 2014

  SITO WIJNGAARDEN -  Museummeiwurker en publisist Susan van den Berg docht op dit stuit ûndersyk nei it libben en wurk fan keunstskilder Sjoerd de Vries. It doel is om yn 2016, it jier wêryn’t de yn Aldehaske berne keunstner 75 jier wurde sil, in grutte oersjochtentoanstelling fan syn wurk te meitsjen yn Museum Belvédère. ‘Lijdend voorwerp’ Fan de rûchwei tolvehûndert wurken fan De Vries is [...]

 • 15 september 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 28 september toont Museum Belvédère werk van vier Zero-kunstenaars: Jan Schoonhoven, Henk Peeters, Leo Erb en Bernard Aubertin. Opvallend is dat hun werk niet is geselecteerd op de specifieke karakteristieken van de Zero-beweging - de overkoepelende benaming van de moderne stromingen uit het begin van de jaren zestig waarvan de Nederlandse Nul-groep een vitaal onderdeel was - maar op de [...]