• 7 januari 2015

  BAUKE TUINSTRA -  Bij Oostmahorn in het Lauwersmeergebied ontstond vanaf 2004 het recreatiepark Esonstad. Dit quasi oud-Hollands vestingstadje is losjes gebaseerd op het legendarische Ezonstad dat hier naar verluid zou hebben gelegen. De architectuur verwijst naar de 16de en 17de eeuw, terwijl de laatste - wellicht verzonnen - vermelding Ezonstad al eeuwen eerder was. Vooral vanuit de architectenwereld werd nogal schamper gereageerd op de plannen, [...]

 • 19 mei 2014

  BAUKE TUINSTRA -  Onze steden en dorpen zijn opgebouwd uit gebouwen. Juist op het grensvlak tussen architectuur en stedenbouw wordt het gezamenlijke karakter van onze woonomgeving bepaald. Stedenbouw geeft de architectuur een plek. Een plek om zo goed mogelijk tot zijn recht te komen. Het schept randvoorwaarden, afstemming, uitdaging en samenhang. Want gebouwen vormen samen wanden en maken zo de openbare ruimte. Afzonderlijke bouwwerken maken [...]

 • 19 augustus 2013

  BAUKE TUINSTRA -  Sommige gebouwen zijn belangrijker dan andere. Schouwburgen, gemeentehuizen en musea zijn voor eenieder en daarmee belangrijk vanwege hun functie. Maar het gebruik is niet het enige. Ook de vorm, het beeld en het formaat zijn bepalend. Zo kan een toren of een kerk kenmerkend zijn voor een dorp of een stad, terwijl andere gebouwen, bijvoorbeeld woningen of kantoren, anoniem en inwisselbaar kunnen zijn. Maar het hoeven niet altijd [...]

 • 19 juni 2013

  BAUKE TUINSTRA -  Veel mensen kennen de Noordoostpolder enkel vanaf de snelweg. Dat is jammer, want voor wie goed kijkt is er er veel te genieten in hoofdstad Emmeloord of in een van de tien oorspronkelijke dorpen. De polder, de stad, de dorpen en de gebouwen zijn zorgvuldig en in samenhang ontworpen. Er zijn prachtige, vaak bescheiden woonblokken en bijzondere kerken en scholen, sommigen gebouwd volgens [...]

 • 5 april 2013

  BAUKE TUINSTRA-  Er verandert veel in onze dorpen. In sommige gebieden slaat krimp toe en is er leegstand, verpaupering en verdwijnen voorzieningen. Een aantal dorpen bevinden zich in een negatieve spiraal: de waarde van woningen daalt, winkels sluiten en verpaupering slaat toe. Vaak zijn bestaande huizen in de historische kern te klein om in een moderne levensbehoefte te voorzien en is herstructurering gewenst. Maar achteruitgang [...]

 • 26 februari 2013

  BAUKE TUINSTRA -  Friesland is geen provincie van uitschieters. We hebben geen ver boven ons staande elite, geen topkunstenaars, schrijvers of architecten. De pruttelende pot Douwe Egbertskoffie is doodgewoon en daarmee illustratief. Het hoofdkantoor van het bedrijf is bovendien inmiddels vertrokken. En zelfs onze internationaal bekende provinciegenoten zijn thuis heel gewoon. Wij hebben ook geen iconen van internationaal formaat. Natuurlijk, we hebben de Wadden , [...]

 • 10 mei 2012

  Bestaat er zoiets als een specifieke Friese architectuur? Nu de Friese cultuur onderwerp van gesprek is vanwege de wens om Culturele Hoofdstad 2018 te worden, is deze vraag relevant. Want architectuur is de meest plaatsgebonden kunstvorm en daarmee bepalend voor onze identiteit. Maar is er nog wel sprake van een ‘eigen’ architectuurtaal en is die nog wel relevant? Een eigentijdse Friese architectuur laat zich immers [...]