Symposion Gorinchem: Henk Rusman

Publisearre op 26 mei 2015

SJOERD VAN METEREN – 

Deze zomer is Gorinchem voor de derde keer, na 1974 en 2005, het toneel van een grote en smaakmakende kunstmanifestatie, ‘Symposion Gorinchem 2015′, met als kernthema de ontwikkelingen in de geometrisch abstracte, constructivistische kunst en de invloed op, en raakvlakken met, hedendaagse kunstuitingen. Uit elke provincie nemen zo’n tien kunstenaars deel uit diverse disciplines. In dit vervolgartikel stellen de kunstenaars uit Friesland zich kort aan u voor. Vandaag Henk Rusman.

 

Onderzoek naar eenvoud
Constantin Brancusi zei het al: ‘Eenvoud is een geen doel op zich, maar door onderzoek kom je tot eenvoud’. Onderzoek naar de zeggingskracht en beleving van vorm is mijn passie om met ruimtelijke kunst bezig te zijn. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken. Een zoektocht waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Zo is materiaalgebruik van invloed en draagt het bij in de betekenis van het kunstwerk, alsook aan het uiteindelijke resultaat. Staal is bijvoorbeeld een materiaal dat geknipt en gelast kan worden, terwijl natuursteen breekt bij buigen en in zijn wezen ‘aarde-gebonden’ is.

 

In zijn algemeenheid is mijn bijdrage aan dit symposium een selectie van werken die een beeld geven van mijn kunstenaarschap.

 

Elementaire wiskundige vormen zijn de basis van mijn onderzoek. Wetmatigheden van deling, herhaling en ritmiek kunnen op een eindeloze wijze vormgegeven worden. In mijn werk vertaalt zich dat in geometrisch-abstracte beelden die aan een ruimte of omgeving een betekenis of toegevoegde waarde geven en daarbij uitnodigen deze ruimte anders te ervaren.

Voor het Symposion in Gorinchem heb ik geen speciaal werk gemaakt, maar een selectie gemaakt uit bestaand werk. Bij de keuze van werken speelden de mogelijkheden van de locaties wel een rol. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen, heb ik voor de locatie het Tolhuis gekozen voor werken die zijn samengesteld uit vierkanten. Aan de ene kant contrasteren ze met dit vijftiende-eeuwse gebouw, maar dat maakt het anderzijds ook boeiend. Door hun architectonische vormelementen hebben zij, als een vanzelfsprekendheid, hun plaats ingenomen bij dit gebouw.

Voor de locatie Spijksedijk heb ik gekozen voor drie in staal uitgevoerde en wit gecoate beelden, waarvan twee in de naastgelegen groenstrook zijn geplaatst en één in het dieper gelegen wandelgebied. Het zijn werken die een goed beeld geven van mijn vormbenadering en ter plaatse als een toegevoegde waarde gezien kunnen worden. Ten slotte zijn een tweetal werken van mij te zien in de locatie Westerveld. Het Frieslandhuis, maak ik er maar van. Omdat hier een mooi overzicht te zien is van de meeste Friese kunstenaars die deelnemen aan dit symposion.

In zijn algemeenheid is mijn bijdrage aan dit symposium een selectie van werken die een beeld geven van mijn kunstenaarschap. Naast de hier getoonde autonome werken heb ik op diverse plaatsen in Nederland ook nog monumentale opdrachten gerealiseerd bij particulieren en in de openbare ruimte.

 

Voor meer informatie kijk op www.henkrusman.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels