Pauper Party: Dichters op Asgaard 23-8

Publisearre op 21 augustus 2023

Pauper fiert feest, Gabrielle Terpstra is slagge oan de Akadeemje foar Popkultuer én it losse kollektyf Pauper Poëzy bestiet 4 jier!

Muzyk, poëzy en in kombinaasje dêrfan. Orizjinele Pauperset mei âlde bekenden en nije Pauperfreonen.

Mei muzyk fan:
Minne Pryster
Methoxy

Dichters:
Erik de Boer
Jaimy Hindriks
Martsje de Jong
Lubbert Jan de Vries
Alwin van der Toorn
Emily Wieland

Om 7 oere trapet Methoxy ôf mei har sfearrike, persoanlike muzyk, en tusken de dichters troch lit Minne Pryster stoere húskeamerrock hearre!

De presintaasje is yn hannen fan Gabrielle Terpstra en Arjan Hut. Tagong fergees. Dit kinst net misse, bliksem!

Wêr is dat, Asgaard? Kunstenaarspark Asgaard, 8923 EJ Leeuwarden, oan de noardkant fan sportpark Kealledykje.

 

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Poëzij

    HANS PETER WESTIN -    I Zelfportret met kroonpen   Hij legt de taal op zijn palet en kneedt met staal de tussentint waarin zijn [...]

  • Kategory: Literatuer,Resinsje

    SJOERD BOTTEMA -   Jacob Nauta syn beppe is mâl mei har hinnen. Se praat dermei. ‘Kwòòòk-hoe-wiiie-it-meiiii-jim-kwòòòk-kwòòòk-ha-jim-ekaaaaien-ein-kwòòòk?’ En hoewol’t de hinnen allinne mar ‘kwòòòk?’ weromsizze, [...]

  • Kategory: Muzyk,Ynterview

    MARITA DE JONG - ‘Under de tsjinjende laach sitte in protte oare dingen’    In tsjinjend fak. Sa omskriuwt komponist en musikus Cees Bijlstra (56) [...]