Paulus Folkertsma’s Midsimmertwirre

Publisearre op 22 juni 2018

ZANDER LAMME

Heel veel sporen zijn er in Aldeboarn niet meer te vinden. Een straatnaam en een plaquette op zijn voormalig woonhuis. Maar de componist Paulus Folkertsma (1901-1972) mag gerust een van de grootste Friese componisten van de vorige eeuw worden genoemd. En zeker ook een van de grootste bewoners van het plaatsje boven Heerenveen.

 

Componist Folkertsma was een autodidact die meer dan honderd nummers schreef.

 

Op 23 juni vindt in Aldeboarn een festival plaats ter ere van de man. Onder meer tenor Albert Bonnema en muziekkorps Concordia zullen op verschillende plekken muziek van de componist uitvoeren.

“Dit hing al heel lang in de lucht”, zegt organisator An de Wrede van het festival Paulus Folkertsma’s Midsimmertwirre. “Er zijn al wel eerder eens pogingen gedaan, maar het lukte eerder nog niet.” De Wrede, die werkt bij Tryater, woont al een jaar of zestien in het dorp in dezelfde straat als de inmiddels tachtig jaar oude weduwe van Folkertsma, Helga.

Het probleem van het organiseren van een festival was voornamelijk een gebrek aan geld. Dankzij een project waarbij Aldeboarn de afgelopen maanden nieuwe straatverlichting kreeg, kwam er een beetje geld vrij. De gemeente Heerenveen, waar het plaatsje sinds een paar jaar onder valt, gaf volgens De Wrede behalve voor het aanbrengen van nieuwe verlichting ook geld voor activiteiten om de nieuwe verlichting onder de aandacht te brengen. Het bedrag was voldoende om andere sponsoren aan te trekken.

Componist Folkertsma was een autodidact die meer dan honderd nummers schreef: orgelwerken, liederen, cantates, operettes, kamermuziek en symfonieën. Zijn werk werd volgens de Paulus Folkertsma Stichting beïnvloed door Bach en de Weense klassieken. Zijn hele componerende leven werkte hij ernaast als docent aan de openbare basisschool in het dorp.

Ook om die reden wordt hij in het dorp nog herinnerd. “Als onderwijzer is hij wel blijven hangen bij de mensen die les van hem hebben gehad”, vertelt De Wrede. “De laatste leerlingen die hem als onderwijzer hebben meegemaakt zijn nu zestig of zoiets, die weten dat allemaal nog goed.”

Een van de veel gehoorde verhalen gaat over de voorliefde van Folkertsma voor vuurwerk. “Hij was in de klas altijd bezig met experimentjes met vuurwerk.” Over onder meer deze anekdote zal de zoon van de componist, Paulo, een korte theatrale vertelling houden, gebaseerd op een kleine biografie van Bouke Oldenhof.

Folkertsma’s vrouw Helga zal vanuit het monumentale pand aan de Weaze, waar ze ooit met haar man woonde, foto’s en ander materiaal van en over haar man laten zien. “Eigenlijk is het hele gezin erbij betrokken. Ook de drie andere kinderen van hem zijn erbij.”

Het kleine festival vindt plaats op een aantal mooie locaties in het dorp. Zo zingt tenor Albert Bonnema in de tuin van de voormalige dokterswoning. Muziekkorps Concordia speelt vanuit een praam.

 

 

Voor meer informatie en toegangskaarten: www.midsimmertwirre.eventbrite.nl of www.paulusfolkertsma.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels