• 22 juni 2018

    ZANDER LAMME - Heel veel sporen zijn er in Aldeboarn niet meer te vinden. Een straatnaam en een plaquette op zijn voormalig woonhuis. Maar de componist Paulus Folkertsma (1901-1972) mag gerust een van de grootste Friese componisten van de vorige eeuw worden genoemd. En zeker ook een van de grootste bewoners van het plaatsje boven Heerenveen.   Componist Folkertsma was een autodidact die meer dan [...]

  • 13 mei 2014

    ELSKE SCHOTANUS -  It is soel en brodzich as ik, nei in petear mei Jan Ros en Linda Eijssen, ‘creatives’ by de IIsfoarstin - de strjitopera fan Tryater dy’t 15 maaie yn premjêre giet - op it Wilhelminaplein stean, dêr’t de cast, dizze middei noch sûnder it koar, repetearje sil. Neist de trúk fan it teaterselskip stiet, as in grutte piramide, de mei spegeldiggels besiedde rok fan de iisfoarstin klear, nei [...]

  • 6 februari 2014

    ELSKE SCHOTANUS -  Yn de boppeseal fan it Tryatergebou stiet in tafel, stuollen, ien foar regisseur Ira Judskovskaja, ien foar komponist Peter Sijbenga. Oer de flier lizze kabels, der is in elektryske piano, yn in plestik kistke dat op in stoel sit in lyts knoppepaniel. ‘Ie-oe, ie-oe-ie-oe’, docht Peter. Op syn holle spegelet it helle ljocht fan de neonlampe oan ’e soudering, as er sjongt [...]