• De Moanne - febrewaris 2024 - nr 1

  9 februari 2024

  Anne Feddema draacht foar op de grutte gedichtejûn. Foto: GT. It wie in roerige poezywike mei in ferstjerren, rapworkshops, in nije stedsdichter foar Ljouwert en in Grutte Gedichtejûn. Gabrielle wol 3 wiken op de skriuwersark ferbliuwe mar Arjan wol der it leafst sa gau as mooglik wer wei. Binne wy in soarte fan Bomans en Wolkers op Rottumerplaat? Arjan freget him ôf oft [...]

 • 27 januari 2024

    Arjan, Douwe en Gabrielle ha it der even oer. It is poëzywike!  Arjan hat poëzy meinaam mei it tema Thús. Gedichten fan Albertina Soepboer en Harmen Wind en ek in nijen fan himsels.Douwe Dijkstra is te gast om te fertellen oer syn nijste show Let's get mental en it sjenre terapypop. Hy fertelt oer syn ûnderfining mei terapy en ek Gabrielle en [...]

 • Sido Martens

  26 januari 2024

  REDAKSJE - Deze keer is in de podcast De Zinnen Verzetten schrijver-dichter-singer-songwriter Sido Martens te gast. In 1974 trad deze ras-Liwwadder als bandlid van Fungus bij Pinkpop op met de hit Kaap’ren Varen. Ook was hij jarenlang redacteur voor Runners World. Het werd een levendig gesprek want Sido praat zoals hij schrijft: vooruit achteruit linksom rechtsom. In deze tiende podcast: een korte terugblik op zijn [...]

 • 14 januari 2024

  Gabrielle har kompjûter crashte en dêr gong ús nijste ôflevering! Mar dat jout moai de gelegenheid om werom te harkjen nei twa bysûndere ynterviews en in unyk ferske Marjolijn van Heemstra sjocht it swurk driuwen dat we doe opnamen yn opdracht fan dBieb. April, Nacht fan de Filosofy. Marjolijn van Heemstra is ien fan de sprekkers yn de Blokhúspoart. Se hat in bysûndere [...]

 • Reve syn gedicht yn kafee De Watersport, Heeg.

  24 december 2023

  Arjan hat in supersmûke wurkwike as Dichter fan Fryslân en Gabrielle hat yn Dútslân op de Krystmerke west. Brêge yn Amsterdam, 1946, it dekôr fan De Avonden fan Reve. Raucamp, Koos / Anefo Hoe is it om yn de redaksje fan in literêr tydskrift te sitten? En mei Gabrielle noch wol by Pauper Poëzie no't se oan in Frjentsjerter grêft wennet?Arjan stelt fragen [...]

 • Podcast de zinnen verzetten #9

  22 december 2023

  STOPT Anita Terpstra als schrijfcoach van Ritsko van Vliet? In de nieuwste podcast DE ZINNEN VERZETTEN #9 komen Anita Terpstra en Ritsko van Vliet samen om te praten over hun recente ervaringen in de wereld van het schrijven. Er hangt een vraag in de lucht: blijft Anita de schrijfcoach van Ritsko? Verder in podcast DE ZINNEN VERZETTEN #9: Anita's drukte rondom haar Friese kadoboek Ritsko [...]

 • 8 december 2023

  Arjan is Dichter fan Fryslân wurden en Gabrielle ynwenner fan Frjentsjer, se ha der fan alles oer te fertellen, want hoefolle stress hat Arjan en wat is der te dwaan yn Frjentsjer as der net iens in boekwinkel is? Bert de Vries draacht syn gedicht Gjalp foar en Arjan syn earste DfF-gedicht Twifelje mei (ferzje 5 1/2). Gjin boekwinkel yn de hiele stêd? [...]

 • 9 november 2023

  Hoe priuwt in sûkerpoes? Wy teste oft de hype terjochte is! Gesellich!  Ek besykje wy in lekker gerjocht út it itensiedersboek fan Yvette van Boven en priuwe wy koeke mei moal fan de mûne yn Surhústerfean. Dit allegearre wylst wy foarlêze út moaie boeken en spannende ferhalen. Under oaren Sido Martens oer bloedkoarsten en De Jonge, De Mol, De Foks en It Hynder, dat yn [...]

 • 23 oktober 2023

  Bulten poëzij yn de nije (stam)podcast; leafdesgedichten en finzenis-fersen fan Henk Dillerop, bistachtich nij wurk fan Beatdichter Pier Boorsma, Anne Feddema roeit Cambuur nei de top, Gabrielle lit har ynspirearje troch Gysbert Japicks en leit Arjan út wat Ghoste is. Mar it belangrykste nijs: Gabrielle wurdt gjin stêdsdichter fan Ljouwert, want … no harkje sels mar. Wy tippe Annemarie Lindeboom! En fierder ha we it [...]