Gabrielle en Arjan Bedoele It Net Ferkeard: “Ambysjes”

Publisearre op 26 januari 2023

Wat binne eins ús ambysjes, noch wichtiger, wat binne de ambysjes fan ús gasten? We prate mei Gurbe en Peter fan Stoflik Omskot. Fierder prate we oer ESNS, De Fryske God Mika, en bestiet Jorwert no wol of net?

Hetfield yn de Wâlden. Foto: Bart Dooijes

Ek oer de films Banshees of Inisherin en it einleas lange Babylon yn it filmhûs, oer Metalkafee Winterfest. Metallica yn de Westereen, wa wie derby? Omdat it foarlêswike is, en poëziewike (tema Freonskip) lêze we in stikje foar út De Jacht Op Het Snoekje (Juhani Karila). We krigen in mysterieuze kaart, mei in tillefoannûmer. Poëzij fan Carla van der Zwaag en Elmar Kuiper.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Poëzij

    HANS PETER WESTIN -    I Zelfportret met kroonpen   Hij legt de taal op zijn palet en kneedt met staal de tussentint waarin zijn [...]

  • Kategory: Literatuer,Resinsje

    SJOERD BOTTEMA -   Jacob Nauta syn beppe is mâl mei har hinnen. Se praat dermei. ‘Kwòòòk-hoe-wiiie-it-meiiii-jim-kwòòòk-kwòòòk-ha-jim-ekaaaaien-ein-kwòòòk?’ En hoewol’t de hinnen allinne mar ‘kwòòòk?’ weromsizze, [...]

  • Kategory: Muzyk,Ynterview

    MARITA DE JONG - ‘Under de tsjinjende laach sitte in protte oare dingen’    In tsjinjend fak. Sa omskriuwt komponist en musikus Cees Bijlstra (56) [...]