Alfabet Projekt

Alfabet Projekt

Yn 2014 hat de Moanne keunstners, foarmjouwers en skriuwers útnoege in plan yn te tsjinjen om foarm te jaan oan ien fan de letters fan it ‘Fryske’ alfabet. Mear as 70 ynstjoerings ta gefolch. De keunstners dy’t selektearre binne, hawwe harren dat jier oan it publyk presintearre. Oan ‘e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinne jo it ûntstean fan harren letter fan tichtby folgje.

Eksposysje Alfabet-projekt tidens Explore the North 2017

Yn 2014 hat de Moanne keunstners, foarmjouwers en skriuwers útnoege in plan yn te tsjinjen om foarm te jaan oan ien fan de letters fan it ‘Fryske’ alfabet. Mear as 70 ynstjoerings ta gefolch. De keunstners dy’t selektearre binne, hawwe harren dat jier oan it publyk presintearre. Oan ‘e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinne jo it ûntstean fan harren letter fan tichtby folgje.

Sanne Hiddema - O

De foarm en it lûd fan de letter 'O' binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje.

We love it when a plan comes together – H

Met de oproep van de Moanne om te participeren in het ontwerp van een nieuwe collectie van letters en alfabet ontstaat een tweestrijd. Is het als ontwerper wel nodig om nog eens te kijken naar iets dat al zoveel vormen heeft aangenomen? Is vorm in deze vraag wel interessant? Hoe uniek, of pluriform deze ook mag worden of zijn. Wie vorm uit taal haalt, houdt klank over. Door klank te koppelen aan een eenvoudig beeld, niet het creëren, maar het tonen of bewerkstelligen ervan, ontstaat een korte interactie tussen de beschouwer en de letter zelf. De handeling stelt zichzelf tentoon. Klank wordt beeld, en andersom.

Corrie Grupstra - C

Het is een mooi proces geweest om aan het project te werken. Ik heb bijzondere inwoners van Friesland ontmoet, met vakmensen samengewerkt en ben mezelf onderweg ook regelmatig tegengekomen. Ik ben blij met de uitkomst ervan. Het is een 'gewichtig' boek geworden (oplage van 4) van ruim anderhalve kilo dat aangeraakt, bekeken en gevoeld wil worden.

Jeroen Deen - A

De letters bin besteld en binnen. Ik kin los.

Laurens Bontes - B

Al druk aan het schetsen voor mijn B-tekening. Het wordt een getekend collage over de letter B. Ik heb een nieuw blanco boekje gepakt en in dat boekje schets ik de onderdelen van mijn tekening met balpen. Bij de uitvoering van mijn collage begin ik met het tekenen van de bakstenen muur.

Corrie Grupstra - C

Het gaat goed! Ik ben aan de slag met de ideeën in mijn hoofd. Fantastisch en heel spannend tegelijk. Voorwaarde voor het slagen van mijn plan is dat ik mensen in Friesland vind van wie de voornaam met de letter C begint.

Roelof Koster - J

Sjoch, it wurdt gjin letter, gjin 'J'. Taal nimt het paad werom, it wurdt wer byldtaal, dêr't it mei begûn. Tsjintwurdich binne bylden universeel, earder wiene dy eksklusyf fan de keunstner. Bylden sprekken mear as taal útlizze kin. Ik meitsje nije Fryske hiërogliefen.

Mark Buitenwerf - D

Drie maal de letter D die tweedimensionaal een databend-proces doorgemaakt hebben. Het concept is om een 3D-model te maken van de letter D. Deze letter gaan we vervolgens databenden, ofwel de code aanpassen waardoor onvoorspelbare resultaten ontstaan. Hierna print ik deze uit met een 3D-printer. Ik wil experimenteren met verschillende bestandstypes voor 3D-modellen en deze allemaal uitprinten. Het resultaat moet een collectie worden van mooie mislukte letters.

Olalla Castro - F

Olalla Castro - F, ffforest.

Josse Postma - I

Elke tekst, elk wurd bestiet út letters: sûnder letters gjin wurden, gjin ferhaal. Lykwols, yn 2014 wurdt der in soad, nee, in hiel soad lêzen fan byldskermen. Smartphones, tablets, laptops, monitoaren, televyzjes, e-readers... Digitalisearring fan taal en tekst makket dat de boustien fan taal - de letter - net mear bestiet út ien stik (hout, stien of inket) mar út pixels. Lytse fjouwerkante blokjes, dy’t gearwurkjend digitale teksten lêsber meitsje.

Jos Blomsma - K

Ik ben bezig met de eerste ontwerptekeningen voor mijn schaduw-K. Het uitrekenen van de exacte dimensies is een secuur werkje. Op welke schaal het uiteindelijke werk wordt gepresenteerd, moet ik nog nader bepalen. Hetzelfde geldt voor de te gebruiken materialen.

Nelleke Soejoko - E

Mijn plan is om door stroming te creëren en te onderbreken de letter ‘e’ te vormen in het water.

Marin Leus - P

De komende maanden ga ik mij bezig houden met de letter P en de boeren in Friesland. De letter P wil ik gaan creëren met de groente en fruit die zij verbouwen. De vorm en grootte van de letter worden afhankelijk van de hoeveelheden en soorten groente en fruit die ik op mijn tocht langs de boeren vind. Bij elke boer neem ik het paradepaardje mee, het product waar hij het meest trots op is. Te samen gaan deze natuurlijke ingrediënten de letter P vormen.

Johan Bouwhuis - G

Ik haw keazen foar de letter ‘g’. Ik fyn dit ien fan de moaiste letters fan it alfabet, benammen troch de rykdom oan ferskate foarmen. Ik bin fan doel de letter foarm te jaan mei tûken. Op it stuit bin ik hjirmei oan it eksperimintearjen. Uteinlik is it plan om de letter yn it bosk fan Gaasterlân op grut formaat meitsjen.

Matthijs Hooghiemstra - M

Vroeger schreef ik brieven in het Runen schrift. Met moeite kan ik het nu weer ontcijferen. Bij een letter is de vorm ondergeschikt aan de functie. Het is ons aangeleerd om een vorm als letter te lezen en een combinatie van letters als woorden. Het lijkt mij interessant dit om te draaien. Een zoektocht naar vrije beelden zonder functie, puur als beeld.

Monique Vogelsang - V

Voortdurend veranderde v van vorm…

Protte ynstjoerings Alfabet-projekt

Ofrûne sneon 1 maart sluet de ynstjoering foar it Alfabet-projekt fan de Moanne. Mear as santich keunstners, skriuwers, foarmjouwers en oare kreativen stjoerden in plan foar in letter yn. Neist in protte nasjonale ynstjoerings waarden der ek plannen út Spanje, de Feriene Steaten, Dútslân, Hongarije, Ingelân, Sina, Portugal, Estlân en Itaalje yntsjinne. De letter Z waard it minst keazen. De letters I en Y binne it populêrst. De sjuery makket uiterlik heal maart bekend wa’t mei syn letter en plan útein sette kin.

BWH Ontwerpers - N

De video die als inspiratie dient voor de uitwerking van de letter N.

Elske Riemersma - T

Op de foto mijn pake Ate. Pake Ate was getrouwd met beppe Foekje, ze woonden -samen met hun 8 kinderen- in Nij Beets. Pake was los grond arbeider; hij werkte mee aan de totstandkoming van de Afsluitdijk, aan het droogleggen van de Wieringermeer, hij zwierf op zoek naar werk en was turfarbeider. Vaak weken van huis zonder dat iemand wist waar hij was, wanneer hij weer thuis zou komen en of hij met inkomsten thuis zou komen.

Simon Oosting - Û

U-kapke wurdt in projekt dêr’t de letter Û yn sintraal stiet. U-kapke is letterlik it sintrum fan in skilderij op papier, mar ek de earste letter fan in fers. Yn leaden letters is it fers setten, no earst noch om út te finen op hokker wize it op it skilderij printe wurde kin. Mar it wurdt noch mear. U-kapke makket in wurd, wurden meitsje in fers, in fers hat mear fersen makke, yn oare talen en taal makke op ‘e nij bylden, filmkes. It begjin is der.

Joana Rodrigues - L

The starting point for this project was to explore writing as a Human construction, simultaneously artificial yet inseparable from the nature of culture. While dialects change with speakers, sign systems are easily appropriated by them. Alphabets are in that sense malleable to different perspectives. While still evolving, the elementary units by which they are composed – the letter – claim no ownership.

Fabian Hijlkema - H

Zoals Antonin Artaud in zijn ideeën voor het theater der wreedheid of 'Pour en finir avec le jugement de Dieu' taal onderzocht zonder zich daarbij te binden aan de kaders van onze taal, willen wij de letter ontwerpen zonder ons te bekommeren over een specifieke vorm. We kijken terug naar de beginselen van taal in zowel onze persoonlijke als onze wereldlijke geschiedenis.

Durk-Pieter Noordenbos - X

Weinig is meer uniek, bijna alles is al gemaakt. En bovendien steeds beter vindbaar. Dat biedt kansen om tot een beter eindproduct te komen. Ik ga op zoek naar bestaande middelen wereldwijd, en vertaal deze dusdanig dat ze optimaal kunnen worden gebruikt in de uiteindelijke toepassing. Zo wordt standaard maatwerk, en imitatie inspiratie.

Sibejan Kramer - Q

Myn Q. Ik woe mei in foto, in teaser, begjinne. Nijsgjirrich meitsje en noch net tefolle oan it ljocht bringe.

Marcel Westra - R

Levende letters. Voor de totstandkoming van mijn letter gebruik ik levende micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Ik onderzoek hoe verschillende schimmels groeien en welke vormen en kleuren ze opleveren. Op basis van deze informatie ontwerp ik de letter R. Het is de bedoeling dat één basisvorm een verschijdendheid aan mutaties oplevert.

Ulrich Ahrend – Y

So far I‘ve been thinking about the construction of the sculpture of the letter Y. The size of the sculpture will be about 2 meters. The shape of the letter is divided in the middle and both sides at an angle of 50°-60°, worked with each other (fixed or movably connected with piano hinge), so that from the front, although the letter Ypsilon can be seen in its form, but not the image content on the surface.

Nina Noordzij - S

Als we praten veroorzaken we klanken die we visueel kunnen omzetten in tekeningen/letters. Maar we kunnen er ook meteen een beeldende betekenis aan geven. Au zeggen we als we pijn hebben. Hoe zet je dat om in iets interessants. Een bank met allemaal vreselijke haken waar je in blijft vastzitten als je er per ongeluk op gaat zitten? Kan, maar dat is niet aangenaam. Pff zeggen we als we uitgeput zijn of iets belachelijk willen maken. Oei is een uitroep van verrassing maar ook pijn en verbazing. Mmm heeft meerdere betekenissen, lekker, aarzeling maar ook bevestiging. Daar kan je alle kanten mee op en dus niet handig voor een van oorsprong grafisch ontwerper.

Laurens Bontes - B

De tweede inzending van een schets en een fragment van de bakstenen muur die ik ga verwerken in mijn B-illustratie/collage.

Corrie Grupstra - C

De letter C is voor mij een belangrijke letter; mijn voornaam begint ermee en is daarmee een stukje van mijn identiteit. Wanneer je de letter uitspreekt klinkt het als zee in het Fries. Bij de zee voel ik me op mijn gemak, ben ik mezelf. Ik heb dus wel wat met de C. Bijzonder aan de letter C is dat deze in de Friese spelling, behalve in ch, niet voorkomt en wordt vervangen door k of s. De letter C is in de Friese spelling eigenlijk alleen een vorm en een klank. De enig ‘woorden’ die met de letter C in Friesland voorkomen zijn namen.

Olalla Castro - F

Working as an archive, the project F for Forest uses the trip between home and abroad, between one place and another to gather, reinterpret and modify found images (of forest) in translation. It deals with the combination of visual image and language, between local and foreign.

Sanne Hiddema - O

Martha Graham beskôge de grûn as it lânskip fan de dûnser. Foar de letter O wol ik dy ferbining mei de grûn sichtber meitsje.

Allan Siegel - W

I picked the letter ‘W’ because it is the first letter in the English word WAR. It is an ominous letter in this respect because of all that wars can be or were. I am joining the letter with the very common imagery that is now associated with war - on television, in the cinema, magazines, etc… guns are treated like toys, police and soldiers with costumes and weapons from a science fiction movie. I would like to negate this imagery for it makes it seem like war is acceptable, a game. It is not!

Tryntsje Nauta - Z

In Z fan goudblonde lokken.

Josse Postma - I

Goed, yn 2D en mei papier de letter 'i' animeare slagget dus wol. Mar, fan papierknipsels nei in houten ynstallaasje is in hiele stap. Seker foar immen as ik, mei twa linkerhannen. Earst mar even úttekenje.

Jeroen Deen - A

Ynkubaasjefase.

Nelleke Soejoko - E

Ik ben op zoek naar een plek waar een natuurlijke stroming is en waar deze 'uit' en 'aan'gezet kan worden zoals bij een gemaal. Het lijkt mij mooi dat het niet altijd zichtbaar is maar zodra het gaat stromen de E zichtbaar wordt.

Matthijs Hooghiemstra - M

Met oude dragers van letters en woorden nieuwe beelden en composities maken waarin vormfragmenten aan de letter M refereren. Bij een letter is de vorm ondergeschikt aan de functie. Het is ons aangeleerd om een vorm als letter te lezen en een combinatie van letters als woorden. Het lijkt mij interessant dit om te draaien. Een zoektocht naar vrije beelden zonder functie, puur als beeld.

Monique Vogelsang - V

De V is anders dan alle andere letters. De V is veelzijdig en heeft een sterke symboolwaarde. Bijvoorbeeld het V-teken handgebaar welke meerdere betekenissen kent: o.a. twee – een nonverbaal teken voor de hoeveelheid twee, victory – als teken van overwinning, vrede of vriend – wordt in deze zin wereldwijd gebruikt door vredesbewegingen, time-out – bij kinderspelen in Vlaanderen, ezelsoren – hierbij maakt men het teken vlak achter iemands hoofd waardoor men de twee vingers boven het hoofd van deze persoon ziet uitsteken, Girl Power– door de Spice Girls geïntroduceerd in 1995, aanhalingstekens – hierbij maakt men het gebaar met beide handen tegelijk, en kromt de twee opgestoken vingers bij het uitspreken van een bepaald woord om zo een citaat te benadrukken.

Simon Oosting - Û

Earst in skilderij meitsje en dat dan bedrukke op in âlde drukpers. It wie spannend. It mocht net ferkeard gean en dat die it lokkich net. No noch yn in list sette en de link meitsje nei de digitale wrâld. En dy wrâld noch stal jaan. Healweis.

Johan Bouwhuis - G

Ik bin op it stuit dwaande mei lytse typografyske 'tûke-eksperiminten’ om te sjen op hokker wize ik mei dizze tûken de letter ’g' meitsje kin.

Sanne Hiddema - O

Op myn syktocht nei klank, dûns en typografy kaam ik op it paad fan it musikale alfabet fan Olivier Messiaen, dêr’t muzyk lykas taal in betsjutting kriget troch eltse letter syn eigen toanhichte en lingte te jaan.

Marcel Westra - R

Tijd voor bezinning.

Roelof Koster - J

Yn dizze Fryske hiërogliefen stiet de j foar jûpe. En fierder hawwe wy: aai – bôle – do – earrebarre – foks – goes – hazze – ikel – ko – ljip – mûs – neef – ôfwaskkwast – pompeblêd – roas – skiep – tsiis – ûlebuord en wylp.

Allan Siegel - W

Toy soldiers today have little in common, possess none of the innocence or playfulness they once had, it seems, ages ago. Today’s toy soldiers, like G.I. Joe and similar monstrosities, are the simulacra of killing machines: insane projections of what their designers think children need to cope with the modern world.

Laurens Bontes - B

De derde inzending voor mijn B is van een ingekleurde schets. Ik onderzoek de kleuren. Hoewel ik natuurlijk het liefst Blauwe en Bruine tinten wil gebruiken zijn andere kleuren nodig voor het contrast.

Olalla Castro - F

A forest as a container. A wood(en) container.

Elske Riemersma - T

Gisteren heb ik kennis gemaakt met openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets. Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenTurf werd gemaakt en hoe veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon een leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.

Matthijs Hooghiemstra - M

Ik ben er uit! Het eindwerk van dit project zal een serie vrije kunstwerken worden. Het is ons aangeleerd om een vorm als letter te lezen en een combinatie van letters als woorden. Het lijkt mij interessant dit om te draaien. Een zoektocht naar vrije beelden zonder functie, puur als beeld. Ik gebruik oude dragers van letters en woorden, zoals (post)kaarten en foto’s.

Joana Rodrigues - L

The research.

BWH Ontwerpers - N

Een inkijkje in de eerste eNergie.

Corrie Grupstra - C

De foto van Chantal is het uitgangspunt geworden voor de rest van de portretten die ik wil maken. Naast het fotograferen ben ik ook begonnen met het uitwerken van vorm, inhoud en lay-out van het boekje.

Mark Buitenwerf - D

Ik wist vanaf het begin dat ik bezig zou gaan met glitch, maar ik wist nog niet of dit 2D of 3D zou worden. Ik heb er voor gekozen om te gaan werken met 3D met behulp van een 3D-printer.

Marin Leus - P

De afgelopen weken heb ik onderzoek gedaan. Onderzoek naar de AGF (aardappelen,groente en fruit) boeren in Friesland. Websites zoals www.productenvandeboer.com en www.lekkernaardeboer.nl hebben me hier goed bij geholpen!

Monique Vogelsang - V

Na het selecteren en groeperen van een serie woorden en symbolen met de letter v en soms de ‘logica’ van de letter daarin, wil ik deze visueel laten transformeren op een serie gevouwen vellen papier A-vier. (v van vellen, vouwen, A-vier ;) Bekijk take 'vijf' van een proefopstelling, 'van vaste v > vloeiende v'.

Roelof Koster - J

Fuort mei de letters... en elts byld syn eigen kleur.

Josse Postma - I

Dit lytse wite blokje – de analoge pixel – sil tsjin in ferskaat oan eftergrûnkleuren de letter 'i' wurde.

Utslach Alfabet Projekt

De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de kwaliteit fan de ideeën. De 26 selektearre keunstners binne de kommende moannen fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan harren letter fan tichtby folgje. As alle letters klear binne, sil it alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eksposysje. Dêrneist sil it alfabet ôfprinte wurde yn in papieren útjefte fan de Moanne.

Jeroen Deen - A

In letter sûnder kontekst is mar in foarm, mar in foarm dy't sels kontekst wurd jout perspektief.

Laurens Bontes - B

Voor het Alfabet Projekt heb ik een echte B film gemaakt. Je ziet het opzetten van de grote schets van B.

Sibe Jan Kramer - Q

Myn Q priuwt syn eigen romte, besjocht syn liif, ûndersiket syn grinzen - en docht yn dat ljocht foarmûndersyk.

It Alfabet Projekt

Sûnt begjin april dit jier binne 26 keunstners, ûntwerpers en kreativen dwaande mei it op ’e nij foarmjen fan in letter út it alfabet. Fan moderne dûns oan’t generative typografy. Underwilens binne wy 3 moanne fierder en kriget it nije alfabet hieltyd mear foarm. Fia it online Alfabet-dossier fan de Moanne hâlde de keunsters jo alle dagen op ’e hichte by foarmen fan harren letter. en kinne jo oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s en sketsen it ûntstean fan de letters fan tichtby folgje.

Olalla Castro - F

Olalla Castro - F

Simon Oosting - Û

Sa hinget it skilderij sa’t er aanst ek te hingjen komt. Op it stuit wurkje ik oan de ynfolling fan de QR-koade, rjochtsûnder op de skildering.

Elske Riemersma - T

Mijn zoektocht naar een geschikte marmeren vloer voor het fotograferen van de T brengt me naar Heerenveen. Immers Heerenveen werd gesticht door de 'Heeren van het veen'.

Ulrich Ahrend - Y

I have created a model in the scale of 1:20. The normal sized 'Y' will be 200cm in hight, therefore the model is 40cm. I came to the conclusion to build the normal sized letter different to the model. As seen on picture 1 the vertical of the letter has two different wide halves. For a simpler construction and a more harmonious appearance of the letter, the normal sized letter will have two equal sides. On picture 2 the wood is partially cut and both halves are already glued. On picture 3/4 you can see the coloured model on a stone wall.

Allan Siegel - W

Allan Siegel - W

Joana Rodrigues - L

Writing is the transforming process of spoken language through the symbolic representation of sound,which allows for the exchange and preservation of memory and information. Writing systems are a human creation, part of an artificial and human-conceived code which makes sense only when interpreted under the light of a cultural system.

Joana Rodrigues - L

Letters are symbols. Language is sound.

Jos Blomsma - K

De ontwerpfase van de K is nu afgerond. De definitieve opstelling is bepaald. De komende tijd ga ik experimenteren met materialen.

We love it when a plan comes together – H

Een door klanknabootsing gevormde betekenis op het platte vlak. Onomatopee.

Roelof Koster - J

In alfabet oan bylden. Letters stean te fier ôf en fertsjinwurdigje allinnich it ferstân en de rede. Dêr giesto net fan dûnsjen. Foar de echte dûns hasto in jûpe nedich.

Jos Blomsma - K

Ik ben begonnen met experimenteren: uitvinden welke constructie ik kies en met welke materialen ik ga werken.

Jos Blomsma - K

Op de foto's is één van de 40 punten op de juiste plek gezet. Nog 39 te gaan.

Marin Leus - P

De afgelopen week fietste ik 80 kilometer door het Friese landschap naar verschillende boeren. Aardappelen uit Twijzel, patissons uit Snakkeburen, een reuze courgette uit Gytsjerk en peren uit Eastermar. Al fietsend verzamelde ik de ingrediënten voor de letter P. Deze week fotografeer en film ik het uiteindelijke resultaat, de letter P opgebouwd uit lokale groente en fruit.

Roelof Koster - J

Dat krigest der fan: Masters ha de wet foarskreaun, de komma's en de letter. Mar wêr is dan it heimnis bleaun? It wiere boek bliuwt sletten. In couplet uit de Tomas kantate mei tekst fan Eppie Dam en muzyk fan Gerben van der Veen.

Matthijs Hooghiemstra - M

In tegenstelling tot het dagelijks werk met mijn ontwerpburo heeft dit project mij gestimuleerd om vrij werk te maken. De presentatie van dit project zal een serie vrije kunstwerken worden in lijsten van 40 x 30 cm. Uiteindelijk is voor mij de herkenbaarheid van een letter M ondergeschikt. In sommige werken zijn vormfragmenten van een M te ontdekken, in andere werken kan juist klank, betekenis of een herinnering de inspiratie zijn geweest.

Joana Rodrigues - L

Here goes the letter.

Olalla Castro - F

Framing a forest.

Corrie Grupstra - C

De afgelopen periode ben ik met veel verschillende dingen bezig geweest; contacten leggen, fotograferen van mensen op verschillende locaties, selecteren van foto’s, vormgeving van het boek, inventariseren van mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft te gebruiken materiaal, maken en laten maken van proefafdrukken van foto’s en het schrijven van teksten.

Tryntsje Nauta - Z

It is al súver kalligrafy, sa’n ôfknipt stikje hier. Mar myn plan groeit noch fierder.

Ulrich Ahrend - Y

The model has been 'duplicated' in orginal size, a size of two meters high and digital coloured: ruby and red.

Elske Riemersma - T

Afgelopen week heb ik 200 turven opgehaald bij laagveen museum It Damshûs in Nij Beets. De turven ingeladen en er mee naar Heerenveen gereden, op een marmeren vloer de letter T opgebouwd.

Roelof Koster - J

Het hele beeld rond de Friese taal op de J van Jûpe.

Josse Postma - I

Ja, grutte plannen. Mar no noch útfiere. Stap 1 - 1000 foto's meitsje (ja, 1000). Hjirby in koarte timelapse fan it proses. Ik, op sokken op souder, hin-en-wer fan 'pixel' nei kamera en wer werom.

Laurens Bontes - B

Inkleuren op de deadline van de inzending van Laurens Bontes. Een deel ingekleurd op de iPad maar dat zorgt voor technisch oponthoud. Ik heb toch nog tot vandaag? Waar heb ik die brief? Moet lukken, ik doe m'n best.

Allan Siegel - W

Here it is. A new letter W.

Nina Noordzij - S

Het is de Cloudioscope© geworden maar nog niet af. Want telkens veranderde die van vorm. Te open, te zichtbaar om echt even weg te kunnen zijn. Dát moment!

Elske Riemersma - T

Een eerbetoon aan mijn pake Ate, los grond -en turfarbeider. Voor een karig loon in dienst van grote veenbazen.

Joana Rodrigues - L

Writing is the transforming process of spoken language through the symbolic representation of sound,which allows for the exchange and preservation of memory and information. Writing systems are a human creation, part of an artificial and human-conceived code which makes sense only when interpreted under the light of a cultural system.

Sibe Jan Kramer - Q

In oantal yngrediïnten...

Nina Noordzij - S

De Cloudioscope is gemaakt om je even terug te trekken en het Sst-moment te kunnen ervaren. Zowel in de vrije natuur als in een stad. Het kan als straattheater-project dienen of als permanente installatie gerealiseerd worden.

Mark Buitenwerf - D

Ik heb eindelijk een 3D-printer tot mijn beschikking en voor mij begint het project eigenlijk nu pas en ik hoop dit de komende week af te kunnen ronden.

Simon Oosting - Û

Op de webside by it skilderij komt it fers yn 4 faaks 5 talen, by eltse taal in eigen filmke. Dizze wurdt in foarpriuwke, yn it Ingelsk.

Monique Vogelsang - V

De serie A-vier vouwvellen waarin de v voortdurend van vorm veranderd zijn klaar. De vellen zullen in beperkte oplage (veertig of vijftig stuks van elk vel) worden gedrukt om zo zelf te vouwen. In het filmpje een korte instructie.

Jeroen Deen – A

Hjir in geheimsinnich fotootsje. Fierders bin ik sa goed as klear, mar ik moat wol wat opbouwe, ik haw in plak noadich fan ûngefear 3 x 3 meter.

It Alfabet-projekt

Tiid foar in tuskenstân. It nije Alfabet kriget stadichoan syn foarm. Underwilens hawwe wy fan inkelde Alfabet-keunstners al in definityf einbyld ûntfongen. Sadra't alle letters klear binne, sil it nije alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eskposysje. Dêrneist binne wy fan doel om it nije Alfabet ôf te printsjen yn de papieren útjefte fan de Moanne.

21|12 - it Alfabet-projekt

It Alfabet-projekt jout keunstners en oare kreativen de mooglikheid om in letter te selektearjen en dêr in eigen foarm oan te jaan. Sa moat in nij ‘alfabet’ ûntstean. In alfabet útdrukt yn in folslein eigen lettertype. As it alfabet klear is, sil it presintearre wurde op in Moanne Live-evenemint en yn in spesjaal nûmer op papier. Mei dyn letter meisto in wurd of in sin meitsje, mar it mei ek by ien letter bliuwe. Wat foar (digitale) materialen oftst mei wurkje wolst en oftst dyn wurk ien-, twa- of trijediminsjonaal presintearrest, dêr bist hielendal frij yn.

Sanne Hiddema - O

De foarm en de klank fan de letter O binne troch ûnder oaren dûns byinoar brocht yn ien live-performance. Dizze performance is registrearre mei fiif kamera's wêrûnder ien rjocht fan boppe. It einresultaat sil te sjen op de side fan it Alfabet Projekt en de eksposysje.

Tryntsje Nauta - Z

Ek de letter 'Z' is klear! In prachtige bydrage fan fotografe Tryntsje Nauta. Hier: Saska Wagenvoort.

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organisearret 'live'-moetingen.