Domela Nieuwenhuis Museum

Publisearre op 21 november 2013

de Moanne publiceert de Domela Nieuwenhuis-lezing die Willem Frijhoff op 17 november jl. hield in Heerenveen. De tekst is hier te vinden.
Deze lezing is een initiatief van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum.
Het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum kost geld. Er is een fonds, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds, dat ooit in 1914 is opgericht om Domela van een goede oude dag te verzekeren. Van de gelden die zijn overgebleven heeft het Fonds sinds 1924 steeds op bescheiden schaal middelen kunnen vrijmaken voor het museum, maar die schieten nu te kort.
Het Fonds wil namelijk niet alleen door het museum laten zien hoe het gedachtegoed van Domela Nieuwenhuis nog steeds kan inspireren. Het helpt ook bij de realisering van bijzondere tentoonstellingen in het museum. Jaarlijks organiseert het een lezing over een actueel onderwerp in het licht van het denken en handelen van Domela Nieuwenhuis. Verder geeft het elk jaar een penning plus een
kleine aanmoedigingspremie aan een organisatie of groep, die werkt in de geest van Domela Nieuwenhuis.
Het Fonds is daarom op zoek naar vrienden, die willen bijdragen aan het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum. Het heeft voor dit doel een speciale rekening geopend, waarvan de gelden uitsluitend worden gebruikt voor het museum. Voor minimaal € 25,- per jaar bent u ‘vriend van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum’. U krijgt hiervoor gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing. Ook bedrijven kunnen vriend worden, dan bedraagt de jaarlijkse bijdrage minimaal € 125,-.
Meld u nu aan als vriend van het museum via dit adres. Daar is ook een samenvatting van de lezing te raadplegen.
Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels