• 20 december 2019

  DIRK VAN GINKEL -  Honderd jaar geleden overleed Domela Nieuwenhuis, de socialist die door de uitgebuite Friese veenarbeiders beschouwd werd als hun verlosser. Kunst in Opsterland gedenkt hem eind december met het winterkunstevenement ‘Verlost’. Elf installaties en performances van evenzovele kunstenaars en kunstenaarsduo’s verbeelden het thema. Plaats van handeling: it Damshûs, het openluchtmuseum bij Nij Beets, waar voorheen de veenarbeiders in erbarmelijke omstandigheden woonden en [...]

 • 18 december 2017

  JEROEN WIERSMA -  Een fijnmazig stelsel van kanalen, wijken en sloten, ooit gegraven voor het vervoer van het vele turf dat hier in de 17de en 18de eeuw op grote schaal werd gewonnen tekent het landschap rondom Haulerwijk. Het is de woonplaats van Chris Beuker (1946), schrijver van het boek 'Communistisch verzet in Friesland 1925-1945'. Niet geheel toevallig was dit ook één van de plaatsen [...]

 • 10 april 2017

  KAREN BIES -  Hearrenfean beslút jûn oer it foarstel om Museum Heerenveen, mei dêryn it Domela Nieuwenhuismuseum, te koartsjen mei 65.000 euro. In part fan dat jild kin Museum Belvédère dan krije, sa wie it idee. De twa musea tsjin elkoar útspylje, ‘verdeel en heers’, sadat se beide amper rûnkomme kinne en dochs áltyd de hân ophâlde moatte… wêr kin ik dy polityk ek al [...]

 • 31 januari 2015

  HANS SMELIK -    “By Douwes Dekker Logeert men lekker, Maar na acht daag, Dan wordt het gekker…..”   Begin van een kreupeldicht aan alle vroegere en toekomstige logees van D.D. (Mogelijk van Fré Hamminck Schepel, de zus van Mimi en haar man Frederik Pool, juli 1884)     Omstreeks 16.00 uur zijn we op 27 november bij het huis van Multatuli, nu Landhotel Multatuli [...]

 • 21 november 2013

  Willem Frijhoff - Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam   DOMELA NIEUWENHUIS LEZING 2013 Inleiding Er raast een bezuinigingsstorm door Nederland. Die storm is zeker niet heviger dan wat in een nog niet zo ver verleden aan bezuinigingen werd doorgevoerd, maar er zitten twee nieuwe aspecten aan: ten eerste raakt ze vooral, en ongedifferentieerd, de brede en per definitie zwakke sector van de maatschappelijke zorg [...]

 • 21 november 2013

  de Moanne publiceert de Domela Nieuwenhuis-lezing die Willem Frijhoff op 17 november jl. hield in Heerenveen. De tekst is hier te vinden. Deze lezing is een initiatief van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum kost geld. Er is een fonds, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds, dat ooit in 1914 is opgericht om Domela van een goede oude dag [...]