It Alfabet-projekt

Publisearre op 4 december 2014

Tiid foar in update. It nije Alfabet kriget stadichoan syn foarm. Underwilens hawwe wy fan inkelde Alfabet-keunstners al in definityf einbyld ûntfongen. Sadra’t alle letters klear binne, sil it nije alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eskposysje. Dêrneist binne wy fan doel om it nije Alfabet ôf te printsjen yn de papieren útjefte fan de Moanne.

Wy hoopje ynkoarten ek de lêste digitale ynstjoerings foar it Alfabet-projekt op ús webside te presintearjen. Underwilens wurkje wy achter de skermen hurd oan it finen fan in geskikte eksposysjeromte. Yn it dossier ‘Alfabet Projekt’ binne alle ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen dy’t oant no ta dien binne, werom te finen. Oant gau!

 

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels