Wêrom it wurk fan Jentsje Popma net yn it Fries Museum hinget

Publisearre op 31 mei 2016

KAREN BIES – 

Galery Buitengewoon yn de Wylgen en in tal Fryske skilders fiere aksje foar Jentsje Popma. Dy wurdt dit jier 95 jier en hy fertsjinnet in oersichtstentoanstelling yn it Fries Museum. ‘Hy is der no noch, it soe moai wêze as hy dit noch meimeitsje kin,’ sei galeryhâlder Jitse Sikkema foar Omrop Fryslân. Jentsje Popma ynspirearret in protte Fryske skilders. Museumdirekteur Kris Callens neamde Popma foar de radio ‘een verdienstelijk schilder’, mar der komt gjin oersichtstentoanstelling. Dat kaam Callens op in protte reaksjes en ynstjoerde stikken te stean.

 

Waarom zouden wij dit doen? Waarom zouden wij dit nu doen? Wie en wat willen wij met deze tentoonstelling bereiken?

 

Yn de nije Moanne in wiidweidich ynterview mei de direkteur fan ‘ús’ Fries Museum, dy’t yn augustus 2016 in jier oan it roer stiet. We freegje him nei takomstplannen, besikersoantallen, jild en it ferlet fan in blockbuster. Kin it Fries museum mei de ‘grutte’ regionale musea (Grins, Zwolle, Enschede, Assen) meidwaan?

Op de fraach wêrom oft der foarearst gjin oersichtstentoanstelling fan Jentsje Popma yn it Fries Museum komt, jout Kris Callens dit antwurd:

‘In onze programmering is op verschillende manieren aandacht voor hedendaagse Friese kunstenaars. Een grote solotentoonstelling, zoals over Gerrit Benner of Claudy Jongstra, doen we ongeveer eens in de twee jaar. Deze solo’s zijn gewijd aan kunstenaars die (inter)nationaal voortrekkers zijn, met een rijk en divers oeuvre, waarbij het Fries Museum graag meehelpt om hun (inter)nationale reputatie te maken. Verder presenteren we elke twee jaar een kleinere solotentoonstelling van de winnaar van de Gerrit Benner-prijs. Om de vier jaar is dat een jonge kunstenaar, ertussen is het een oeuvreprijs. Omdat Sjoerd de Vries in 2015 de oeuvreprijs kreeg, is de volgende tentoonstelling van een oeuvreprijs in 2019. Op dit moment is het Fries Museum niet vertegenwoordigd in de jury maar dat kan veranderen. Viermaal per jaar en in 2018 zesmaal per jaar maken wij kleinere presentaties op de bovenverdieping, vaak gewijd aan Friese kunstenaars, zoals vorig jaar Machiel Braaksma. Die tentoonstellingen gaan over interessante ontwikkelingen in het oeuvre van een kunstenaaar. Friese kunstenaars kunnen aan bod komen in thematische tentoonstellingen, zoals Horizonnen, ook als die internationale beeldende kunst betrekken. Bijvoorbeeld een tentoonstelling die de Friese landschapsschilders kadert in een internationale context met Paul Cézanne, Paul Klee en anderen. Nu het startkapitaal nog om dat soort tentoonstellingen ook na 2018 te maken, want van de 200.000 euro die we voor ons volledige jaarprogramma van de provincie krijgen gaat dat niet lukken.

Bij de afweging of een tentoonstelling zinvol is, stellen wij altijd drie vragen: Waarom zouden wij dit doen: wat is precies de relevantie van deze tentoonstelling binnen ons programma? Waarom zouden wij dit nu doen: wat is precies de urgentie van deze tentoonstelling? Wie en wat willen wij met deze tentoonstelling bereiken: wat is precies de impact? Dat kan gaan over bezoekersaantallen, maar ook over pers- en publieke waardering voor het Fries Museum als een nationaal toonaangevend museum omwille van zijn consistente en actuele programmering.

Een keuze voor een bepaald onderwerp of een kunstenaar komt altijd voort uit overtuigende antwoorden op de drie vragen. Andere onderwerpen of kunstenaars kunnen op dat moment ook in beeld zijn, maar we hebben vaak maar één voorstel nodig.

Wat ik wil benadrukken is dat er in Friesland gelukkig nog veel meer mogelijkheden zijn dan een tentoonstelling in het Fries Museum, dat ook veel meer doet dan enkel actuele kunst. Ook andere culturele instellingen en galeries brengen een kwalitatief en divers aanbod en vullen onze programmering mooi aan. Voorbeelden hiervan zijn de tentoonstellingen in Museum Belvedere, in Tresoar en het Natuurmuseum (nu over Abe Gerlsma), en allerhande presentaties in galeries. Er is dus helemaal niks mis met een tentoonstelling van Jentsje Popma bij galerie Buitengewoon.

Daarnaast verwerven wij ook werk van Friese kunstenaars, wat niet altijd meteen tot een tentoonstelling leidt. Van Jentsje Popma hebben we vier werken in de collectie. Veel werken uit onze collectie zijn in bruikleen aan andere instellingen of aan de provincie zelf (voor de kantoren).’

 

‘de Moanne’ nûmer 3 leit dit wykein by ús abonnees yn ‘e brievebus. Ek in abonnemint? Of in abonnemint kado dwaan?

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels