• Joël Hut

    24 maart 2022

    Snein 13 maart kamen dichters, skriuwers en muzikanten gear yn Ytkafee De Basuin yn Ljouwert foar in kulturele manifestaasje foar de frede en foarmen dêr in line-up mei koarte optredens. Ferskate learlingen fan kristlik Gymnasium Beyers Naudé diene ek mei.De tagong wie fergees, mei in donaasje nei draachkrêft oan Giro555, de middei hat mear as tûzen euro opsmiten.De gearkomste wie in inisjatyf fan dichterskollektyf RIXT, [...]

  • 13 juli 2015

    HANS KOPPEN -  Onvrede onder burgers is van alle tijden, maar het aantal politieke cynici neemt de laatste decennia wel opmerkelijk toe. Politieke cynici hebben een erg negatief oordeel over de politiek en over politici. Zij uiten zich door extreem links of rechts te stemmen, of door dat helemaal niet (meer) te doen. In ieder geval zijn zij tégen. Tegen plucheplakkers, tegen vriendjespolitiek, tegen mooipraters. [...]

  • 24 december 2010

    Steven de Winter Een genereus gebaar van de bestuurders van Zuid-West Friesland jegens ons, eenvoudige boerenkinkels - de Klaaifriezen - mag hier niet onvermeld blijven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november werden wij in het stembureau verrast met nóg een verkiezing. Ons werd gevraagd of wij willen dat de nieuwe gemeente “Súdwest Fryslân”, “Sneek Súdwest Fryslân”, of “Geen van beide” moet heten. Ik koos voor [...]