Optrede foar de frede (9) – Joël Hut: bitter

Publisearre op 24 maart 2022

Snein 13 maart kamen dichters, skriuwers en muzikanten gear yn Ytkafee De Basuin yn Ljouwert foar in kulturele manifestaasje foar de frede en foarmen dêr in line-up mei koarte optredens. Ferskate learlingen fan kristlik Gymnasium Beyers Naudé diene ek mei.De tagong wie fergees, mei in donaasje nei draachkrêft oan Giro555, de middei hat mear as tûzen euro opsmiten.De gearkomste wie in inisjatyf fan dichterskollektyf RIXT, kultureel opinyblêd De Moanne en City of Literature Ljouwert.

Joël Hut hie in koarte en krêftige bydrage yn it Súdwesthoeksk mei syn gedicht bitter.

 

bitter

bitter is it as de heiten

sizze tsjin ’e militêren

dat it noflik is en earfol

för it memmelân te stjêren

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels