• 18 februari 2019

  DIRK VAN GINKEL -  Museum Martena herdenkt de honderdste geboortedag van kunstenaar Abe Gerlsma (1919-2012) met de expositie ‘100 jier Abe Gerlsma’. Zijn werk is een eerbetoon aan het ongerepte Friese landschap van weleer. In het werk van Abe Gerlsma is het doodstil. Het waait er zelden, op een enkele vogel na beweegt er niets, er is nauwelijks bedrijvigheid en mensen zijn er nog veel [...]

 • 31 december 2015

  BERT DE JONG -  In protte fan de Fryske skatten is net te sjen. Se stean of lizze op souder of yn kelders fan musea. Mar dat komt oars. Der wurdt opromme. Sammelje en bewarje, soks siet foaral yn de hollen by de minsken dy’t der oer beslúte moasten by musea. It wie in taboe om skinkingen te wegerjen. Oer de fraach oft in skinking [...]

 • 7 juli 2014

  KAREN BIES -  De telefoan gie. It wie Bert Looper, licht oerémis. De eksposysje fan Fristho-meubels yn Museum Martena soe hast iepene wurde en se hiene te min. Oft se myn dressoir trije moanne liene mochten. Ik haw in prachtich Fristho-kastje en in swak foar Bert, dus sei ik ja. Myn bern fregen wêr’t har knutselspul dan sa lang hinne moast. ‘Net seure,’ sei ik, [...]

 • 1 september 2008

  SUSAN VAN DEN BERG – Hoewel het werk van Gerrit Benner (Leeuwarden 1897 - Nijemirdum 1981) en Boele Bregman (Heerenveen 1918 – Heerenveen 1980) niet met elkaar te vergelijken valt, zijn er wel degelijk overeenkomsten te vinden. Beide kunstenaars hebben een opvallende eigen stijl en worden tot de belangrijkste naoorlogse Friese kunstenaars gerekend. Ze waren tijdgenoten en leefden aan het eind van hun leven op [...]