• Fragmint omslach: Marleen Stoelwinder

  1 augustus 2023

  Sneak peek: It is dit jier 100 jier lyn dat Kurt Schwitters nei Dr8888 kaam foar syn 'dada-veldtocht', mei de bûnte jûn yn Hotel de Phoenix wie it dien mei dada. Dada gie dea yn Dr8888, en dada komt wer ta libben yn Dr8888! Mei in moaie ekspos Dada edysje ysje yn Museum Dr8888 en letter dit jier ek yn de Lawei, en [...]

 • Bierdoppen

  9 juli 2023

  Drachtster beeldend kunstenaar Erik de Boer is bezig met een zo groot mogelijk kunstwerk dat hoofdzakelijk uit kroonkurken - ook wel bierdoppen genoemd - zal bestaan. Het zal een werk worden voor de expositie DADA Extravaganza die vanaf 17 september te bewonderen is in de galerij van De Lawei en wat een spin-off zal zijn van de Kurt Schwitters-tentoonstelling die momenteel in Museum Dr8888 plaatsvindt. [...]

 • 16 mei 2023

  TIALDA HOOGEVEEN -  Willem Winters (1946) is stoarn. De dadaleafhawwer, skriuwer, útjouwer, dosint, samler, keunstleafhawwer en sosjolooch is 77 jier wurden, lit in frou en soan efter en lit in ryk oeuvre nei. Nei sa’n fiifentritich jier Parkinson wie hy geastlik en lichaamlik op. Of sa’t op de roukaart stiet: Je leven was rijk, creatief en eigenzinnig. Schrijver, lezer, gesprekspartner, uitgever, kunstgenieter, verzamelaar en reiziger: [...]

 • 9 april 2014

  DIRK VAN GINKEL -  De schrijver K. Schippers heeft zijn uitgebreide Dada-archief, dat de basis vormt van zijn boek ‘Holland Dada’, geschonken aan Museum Dr8888. Vanaf 12 april wordt een belangrijk deel van dat archief tentoongesteld. Ook toont het museum dan contemporaine kunst en films over die periode. Een gesprek met K. Schippers over zijn jarenlange fascinatie voor Dada. Er zullen niet veel mensen zijn [...]

 • 28 oktober 2013

  DIRK VAN GINKEL -  Hij was secretaris van de Stichting Theo van Doesburg Drachten, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Papegaaienbuurt en hij maakte deel uit van de Kerngroep Rinsemajaar van Museum Dr8888. Hij is oprichter en voorzitter van de Stichting De Stijl en Dada Dr8888, lid van het Van Doesburg-Rinsemahuis team en vrijwilliger bij Museum Dr8888. Daarnaast werkt hij als regiohoofd van MEE Friesland, [...]

 • 1 februari 2004

  THOM MERCUUR - Yn 1969 fertelde keunstskilder Boele Bregman (1918-1980) my dat der eartiids yn Drachten twa skuonmakkers wennen dy’t befreone wienen mei de skilder Theo van Doesburg (1883-1931) en de Dútske dadaïst Kurt Schwitters (1887-1948). Yn 1970, ik wie yntusken konservator wurden fan it Coopmanshûs yn Frjentsjer, kaam ik wol gauris yn Drachten en dêr trof ik doe minsken dy’t net allinnich de Rinsema’s [...]