• 13 juli 2015

    HANS KOPPEN -  Onvrede onder burgers is van alle tijden, maar het aantal politieke cynici neemt de laatste decennia wel opmerkelijk toe. Politieke cynici hebben een erg negatief oordeel over de politiek en over politici. Zij uiten zich door extreem links of rechts te stemmen, of door dat helemaal niet (meer) te doen. In ieder geval zijn zij tégen. Tegen plucheplakkers, tegen vriendjespolitiek, tegen mooipraters. [...]

  • 22 januari 2015

    De lêzende mins, Linus Harms, Lalibela, Ethiopië redaksjoneel, Wy libje yn tiden fan ebola ynhâldsopjefte Karen Bies, Mark en Waling Sjoerd Bottema, Famyljeberjochten It bêste fan demoanne.nl Adwin de Kluyver, Bojan Bajic, Zaal 2 is het eiland Bert de Jong, Fryslân yn in modern jaske Gerard de Jong, Kees Kuiken, Een echte Biltkert is de overtreffende trap van een Fries Bart Kingma, Geuzen en hurdsturten [...]

  • 24 december 2010

    Steven de Winter Een genereus gebaar van de bestuurders van Zuid-West Friesland jegens ons, eenvoudige boerenkinkels - de Klaaifriezen - mag hier niet onvermeld blijven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november werden wij in het stembureau verrast met nóg een verkiezing. Ons werd gevraagd of wij willen dat de nieuwe gemeente “Súdwest Fryslân”, “Sneek Súdwest Fryslân”, of “Geen van beide” moet heten. Ik koos voor [...]