• 6 december 2017

  JOKE J. HERMSEN -  Wat vermag de kunst nog in deze hectische tijden? Kan zij een antwoord bieden op de drukte en complexiteit van ons bestaan? Toen Keunstwurk mij vroeg hierover een essay te schrijven, stemde ik daar graag in toe. Over deze kwestie heb ik sinds mijn boek Stil de tijd lang nagedacht, toen ik een toenemende stress, vermoeidheid en tijdsdruk om me heen waarnam. [...]

 • 9 februari 2016

  MARRE SLOOTS - In ‘slijpsteen voor de geest’, sa neamt gastfrou Marijke Roskam dizze debatjûn, woansdei 3 febrewaris yn it Keunstwurk-gebou yn Ljouwert, organisearre troch Keunstwurk en de Moanne. Underwerp fan it gesprek: keunstedukaasje. It is de twadde debatjûn yn in rige fan fjouwer. Allegear oer de rol fan keunst en kultuer yn ús maatskippij. Oan it wurd komme dizze jûn saakkundigen, learlingen en dosinten. [...]

 • 1 februari 2016

  Woensdag 3 februari organiseert Keunstwurk in samenwerking met de Moanne een tweede debat in de reeks 'Kunst in Fryslân'. Het debat zal een ontmoeting zijn tussen verschillende partijen èn met leerlingen zelf. Een inleiding zal worden verzorgd door prof. Barend van Heusden. Tijdens het debat staan de volgende vragen centraal: 'Is kunsteducatie alleen passief, of ook actief? Zijn er verbindingen mogelijk met amateurkunst? Hoe sluit het [...]

 • 31 januari 2016

  BAREND VAN HEUSDEN -  In het voortgezet onderwijs krijg je als leerling te maken met kunst – met Muziek, met Tekenen, soms met Drama of Dans. Vaak, maar ook niet altijd, met Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), en soms met Kunst Algemeen. Er zijn scholen waar Film en Fotografie, en/of Digitale Media wordt aangeboden. Met Literatuur kom je in aanraking bij Nederlands en bij de [...]

 • 5 november 2015

  ‘Kunst in Fryslân’ is een debatcyclus die door Keunstwurk en de Moanne is opgezet om de gedachten eens los te woelen over wat we van de kunst in deze provincie wel of niet mogen verwachten, in hoeverre ze te sturen is en in welke richting dat dan zou moeten. Daarbij speelt de komst van de Culturele Hoofdstad in 2018 natuurlijk een grote rol. Welke consequenties [...]

 • 15 oktober 2015

  Fotoferslach debat 'Fernijing yn de amateurkeunsten yn Fryslân' mei Harrie Reumkens, Sikko Cleveringa, Hans Brans en Sjoerd Feitsma ûnder lieding fan debatlieder Bart Kingma. Dit debat, yn gearwurking mei Keunstwurk, wie it earste yn in rige fan fjouwer oer 'Keunst yn Fryslân'. Yn it kommende debat stiet 'keunstedukaasje en it foartset ûnderwiis' sintraal. Graach oant sjen! 'Keunst yn Fryslân' is in debatsyklus dy't troch Keunstwurk [...]

 • 14 oktober 2015

  Keunstwurk organiseert in samenwerking met 'de Moanne' woensdag 14 oktober in De Kanselarij in Leeuwarden een debat over de vernieuwing van amateurkunsten in Fryslân. Dit debat is het eerste in de reeks ‘Kunst in Fryslân’, die bestaat uit vier debatten over respectievelijk amateurkunst, kunsteducatie, beeldende kunst en kunstondersteuning. Aanleiding voor deze debatreeks over de kunstensector is de nog te schrijven cultuurnota van de provincie, maar [...]

 • 24 september 2015

  HANS BRANS -  Over een nieuw beleid voor de amateurkunsten De nakende komst van de Culturele Hoofdstad – nog zo'n duizend nachtjes slapen – is iets dat de gemiddelde amateurkunstbeoefenaar zeker niet onverschillig laat, maar in de meeste gesprekken daarover zwalkt de toon tussen scepsis en hoge verwachtingen. De verwachtingen worden gevoed door het idee dat er bijzondere dingen staan te gebeuren, dat Fryslân weer [...]