Roelof Koster – J

Publisearre op 16 juli 2014

In alfabet oan bylden. Letters stean te fier ôf en fertsjinwurdigje allinnich it ferstân en de rede. Dêr giesto net fan dûnsjen. Foar de echte dûns hasto in jûpe nedich.

Een alfabet aan beelden. Letters staan te ver af en vertegenwoordigen slechts veronderstelde kennis en rede. Daar ga je niet van dansen. Voor de echte dans heb je een jurk nodig.

 

 

 

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels