Poëzie- en muziekconcert ‘Wervelwinden en Ademruimtes’

Publisearre op 12 januari 2024

Erik de Boer Jan Ketelaar

Erik de Boer Jan Ketelaar

Met prikkelende poëzie en magische muziek zullen de dichters Erik de Boer en Jan Ketelaar samen met accordeonorkest de Meldij u een avond bezorgen vol Wervelwinden en Ademruimtes. In dit contrastrijke programma wisselen opvallende teksten en meevoerende muziek elkaar af. Elk op een andere manier gebruikmakend van lucht, zorgen beide disciplines voor een frisse wind bij elkaar en het publiek. Wie weet wat dit bijzondere poëzie- en muziekconcert aan stof doet opwaaien. Hoofdzakelijk in het Nederlands, maar tweetalig als ze zijn ‘is fansels ek in part yn it Frysk’.

Speciaal voor ‘de Moanne’ gaf het tweetal al een voorproefje prijs, exclusief hier te lezen:

 

 

 

Jan Ketelaar – De Stêd
Ik sil de stêd foar dy fervje
En op de muorren skriuwe
De stêd foar dy fervje
En op de diken
Ik freegje oan ’e auto’s dat se remje
En oan de minsken dat se hoi tsjin dy sizze
En dan belje ik it gemeentehûs
Dat de boargemaster by dy del komt
Mei in ammerke mei lintsjes
En sy seit
Do krigest fan my acht wike frij
En ektra fakânsjejild
En ik gean nei it postkantoar
Dat de postrinder by dy oanbellet
Dat hy seit
Hoi leave skatsje ik bin wiis mei dy
Wy allegear

Erik de Boer – Hollânske hearlikheid 

Ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis, sân, acht, tsien, tolve, trettjin, fjirtjin, fjirtjin, fyftjin, sechstjin, santjin, santjin, njoggentjin, tweintich!

Sy besiket yn myn heitelân myn memmetaal.

Bûter, brea en griene tsiis, wiene har stroffelblokken foar har tûkelteamen.

Smûk smiet sy krêftige klanken blierkjend foar myn fuotten del.

Spuibewegings en ûntinkbere oansprutsen spieren om it goeie lûd út de mûle te kreamjen.

Wiet wie it wyt op ’e muorre.

Wiet wie it wyt yn it molkeglês.

Wiet wie it wyt by it tosken skrobjen.

En ivich werhelje yn de sliepkeamer:

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is ien himelske Hollaner.

Frysk bloed tsjoch op!

Sy is it moaiste fan de wrâld.

It alderbêste wat my oerkommen is.

Sy docht en trocht.

Hollânske hearlikheid.

It laitsjende libben en de leave leafde!

Erik de Boer zijn voordrachten zijn dadaïstisch te noemen. Zijn gedichten zijn soms al begonnen voor men het door heeft en zitten vol woord-, taal- en klankspelingen. Met zijn prikkelende performance en ontregelende teksten zet hij de toeschouwer op het verkeerde been en aan het nadenken. Naast dichter/performer is hij ook beeldend kunstenaar. Net als in zijn teksten gebruikt hij in dit werk ongebruikelijke materialen.

Jan Ketelaar is potzenmaker en woont en werkt in Drachten. Menigeen zal zijn grote beelden Wachten op hoog water op de dijk bij Holwerd kennen. Behalve lasser van grote én kleine beelden, is Jan ook advizeur en dichter. Veel van zijn gedichten zijn te lezen op Facebook. ‘Gedichten die soms tegen het sentimentele aan schuren, maar in hun zachte openhartigheid en eigen stijl op onverwachte momenten vaak raak schieten,’ aldus dichter en C. Buddinghprijs genomineerde Pim te Bokkel.

Accordeonorkest de Meldij is 47 jaar geleden opgericht door Hotze Jelsma die tot seizoen 2019-2020 het orkest dirigeerde. Sindsdien staat het onder leiding van dirigent Gertie Bruin. Het orkest draagt de naam van de oude muziekschool van Drachten die in 2016 werd opgeheven. Daar is het orkest begonnen en nog steeds in Drachten gestationeerd. Accordeonorkest de Meldij heeft in de loop der jaren allerlei uiteenlopende concerten en voorstellingen gegeven en aan meegewerkt. Het repertoire van het orkest is zeer breed; van klassiek tot modern en van wereldmuziek tot popsongs. Ook arrangementen en composities van de leden worden gespeeld.

Kom daarom 20 januari naar De Lawei te Drachten voor een stormachtig poëzie-concert!

Locatie: De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten

Datum: 21 oktober, 20:30 uur

Kaarten via De Lawei

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels