Nûmer 5

Publisearre op 9 december 2020

 

De Lêzende Mins Jacob van Essen
Redaksjoneel Amarins Geveke
Kollum Karen Bies
Kollum Jonathan Offereins
It bêste fan deMoanne.nl
Byldzjende keunst, Emiel Copini, Irene Xochitl Urrutia
Portfolio Sytske Hoogterp
Poëzij Albertina Soepboer
Muzyk Tialda Hoogeveen, Nynke Laverman
Ynterview Henk te Biesebeek, Brûsplak De Westerkerk
Poëzij Simon Oosting
Poadiumkeunsten Eelco Venema
Perron 1 Nicole van den Berg
Poëzij Elmar Kuiper
Poëzij Elske Kampen
Byldzjende keunst, Arjan Hut, Cote Create
Proaza Joost Oomen
Poëzij Eppie Dam
Ynterview Sietse de Vries, Abe de Vries
Poëzij Hidde Boersma
Essee, Eeltsje Hettinga, J.J. Slauerhoff
Boek, Bert de Jong, Hans Wiegel
Poëzij Jan Kleefstra
In Memoriam, Huub Mous, Josse de Haan
Kollum Sjoukje de Boer

 

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels