Minlik

Publisearre op 17 juni 2020

RENÉ DE HAAN – 

 

 

Wylst myn hannen

Bywêzigens sykje

Sjoch ik mysels

Troch it kâlde begryp

Net wêr’t ik thús

Mar wêze wol

Ik ha de lûden

Fan it oargel folge

De loft flústerret

Oer de râne fan hjirnei

Sêft mar tichteby

Kuierjend op harren

Tinken en dwaan

Ferbûn troch ûnder

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels