Middag over Harmen Wind

Publisearre op 11 januari 2011

Tresoar organiseert op 28 januari een middag over Harmen Wind, overleden op 1 oktober 2010, die bedoeld is als tribuut aan deze belangrijke dichter, schrijver en recensent.

De volgende personen zullen een bijdrage leveren: Cor Waringa, dominee van Joure, levenslang vriend van de schrijver (en volle neef); Henk van der Ent, dichter, vriend uit de gelederen van de Arbeiderspers; Remco Ekkers, die Wind’s voorlaatste bundel Kilroy (2010) besprak en in 1999 een overzichtartikel in Trotwaer publiceerde; en Ernst Langhout en Johan Keus, de vertolkers van Dylan in Friese vertaling van Harmen Wind. Verder zullen beeldfragmenten vertoond worden en een aantal gedichten van de dichter worden voorgelezen.

Waar: Tresoar, Gysbert Japixseal
Wanneer: 15:00 uur inloop, start programma 15:30 uur
Uw komst graag aanmelden op info@tresoar.nl of telefonisch op 058 – 789 0 789.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels