• © Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen, Jacobus Quiryn Smink

    1 februari 2024

    Dichter Jacobus Q. Smink is 26 jannewaris ferstoarn. Smink wie in kleurryk mins mei in gouden pinne. Hy lit seis bern en in prachtich oeuvre nei. Syn biografe Marian Hulshof skreau in moai IM oer him foar de Moanne.  - - - - - - - - Op 31 januari 1954 hangt op de kerk in Sondel de vlag uit. Jacobus Smink is geboren en [...]

  • 22 januari 2020

    WILLEM WINTERS -  De Belgische kunstenaar Panamarenko (1940 - 2019) overleed eind vorig jaar op 79-jarige leeftijd. Zijn leven lang werden zijn dromen beheerst door vaar- en vliegmachines. Hij ontwierp en construeerde futuristische auto's, zeppelins, duikboten en vliegende tapijten.   Voor Panamerenko was het bouwen net zo'n serieuze zaak als voor het kind dat vijf stoelen achter elkaar zet en dan de regie heeft over [...]

  • 29 augustus 2018

    ROMKE TOERING -   Njoggen oere. Der rint in man. Samar ien. Burd fan twa dagen, skipperstrui, in mei stront bespatte wurkbroek op learzens. Hy sjocht om him hinne, plukt wat gers en blommen en rûkt deroan. Hy fluitet. In blonde lang-slanke noarderling banjert mei in lytse tweintich pesjanteljende kij achter him oan troch it gea. As yn in aansichtkaart. In plaatsje mei in soad [...]