• 5 augustus 2016

  VANESSA SMITH -  2015 is een goed jaar geweest voor Saskia Wagenvoort. Ze exposeerde meerdere keren, deed mee aan het Open Atelier in het Fries Museum en haar werk is opgepikt door galeries in Leeuwarden en Den Haag. Toch is ze nog maar drieënhalf jaar bezig met haar opvallende portretten. Haar werk kenmerkt zich door een geheel eigen stijl, die ze zelf omschrijft als ‘mixed [...]

 • 1 augustus 2016

  WILLEM HAANSTRA & WILLEKE BRANDSMA -  Melis van der Sluis (Bolsward, 1931) is sinds 1968 beroepsmatig keramist. Met tentoonstellingen over de hele wereld en tal van onderscheidingen wordt hij door kunsthistorici beschouwd als keramist van wereldformaat. De Fries woont al 64 jaar in Nieuw-Zeeland, Hamilton, maar hij voelt zich sterk verbonden met zijn geboorteland. Bijna jaarlijks gaat hij een aantal weken weer terug naar waar [...]

 • 26 juli 2016

  ARJAN HUT -  Wistesto dat der yn Argentinië in regio is dêr’t Welsh praat wurdt? En dat men yn Kanada tradisjonele Skotse dûnsen dûnset? En dat der foar de Skotse kust in spesjaal koweras bestiet dat ûnder wetter libbet? In rûntsje by de artysten fan it yntenasjonale TOSTA-Festival del smyt in soad nijsgjirrichs op. TOSTA is ien fan de grutste projekten fan Kulturele Haadstêd 2016 Donostia/San Sebastian en [...]

 • 5 juli 2016

  VANESSA SMITH -  Zondag 12 juni j.l. was de opening van de beeldenexpositie Dwaaltijd in het vernieuwde Park Vijversburg in Tytsjerk. De beelden staan op onverwachte plekken in het oude Historische Park en de nieuwe parkdelen Ooievaarsnest en Dwaalster. De tentoonstelling wil monumentale kunst en natuur voor een breed publiek toegankelijk maken. Daarbij is ook gedacht aan de jonge bezoekers: speciaal voor hen is aantrekkelijk [...]

 • 29 juni 2016

  DIRK VAN GINKEL -  Precies 25 jaar geleden, op het Friese deel van de Afsluitdijk, begon het werk aan het Nationaal Geschenk aan de Zee van Stichting Cargo. Er verrees bij Breezanddijk een hoogspanningsmast met beweegbare armen, er werden vier bakkershuisjes neergezet en een kantoortje. Het idee was de hoogspanningsmast vol te metselen met broden die ter plekke werden gebakken. Eenmaal gevuld zou de mast [...]

 • 22 juni 2016

  DIRK VAN GINKEL -  Na tentoonstellingen over buitenlandse kunstenaars als Leo Erb, Pierre Aubertin en Paula Modersohn-Becker is het nu de beurt aan Käthe Kollwitz. In Museum Belvédère is veel werk te zien van de Duitse kunstenares die in de eerste helft van de vorige eeuw actief was. Haar sociaal-realistische thematiek sluit niet alleen goed aan bij de ‘rode’ geschiedenis van Friesland, het is ook [...]

 • 16 juni 2016

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 17 juli is in Melklokaal voor hedendaagse kunst in Heerenveen de expositie ‘Niets verzonnen’ te zien. Dave Meijer, wiens schilderijen ook vaak te zien zijn in Museum Belvédère, exposeert er recent werk. Wie op basis van de titel denkt dat er weinig te beleven valt, heeft zich op het verkeerde been laten zetten. Zelden komt het voor dat er zoveel [...]

 • 15 juni 2016

  RYNK BOSMA -  Minsken dy’t fan Dokkum ôf Oentsjerk geregeldwei binnenride sil it net ûntkomme, dat byld fan dy frou mei harp op in ferheging op it snijpunt tusken de Lauwersmarwei en de Rengerswei. Rom fjouwer meter fyftich heech, de betonnen sokkel meirekkene. De muze mei de harp dy’t de himel en de ierde meielkoar ferbynt, sa leit keunstner Oene van der Veen út. "Ik [...]

 • 14 juni 2016

  VANESSA SMITH -  Zondag 12 juni was de opening van de expositie 'Dwaaltijd'. In het met nieuwe parkdelen uitgebreide Natuur en Cultuurpark Vijversburg in Tytsjerk tonen 17 leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers hun werk. In deze natuurlijke omgeving komen de beelden goed tot hun recht: natuur en cultuur versterken elkaar. De tentoonstelling wil op deze laagdrempelige manier een breed publiek laten kennismaken met [...]