Halbertsmapriis foar Troelstra-biografy

Publisearre op 6 december 2012

‘Verbaasd’ neamt Piet Hagen syn reaksje, doe’t er hearde dat hy de winner fan de Dr. Joast Halbertsmapriis 2012 is. ‘Toen ik werd gebeld door de gedeputeerde, wist ik niets van de prijs af. Het was een grote verrassing. Maar ik heb gezegd dat ik hem natuurlijk volgaarne in ontvangst neem.’

Hagen wint de priis foar syn biografy Pieter Jelles Troelstra. Politicus uit hartstocht, dy’t yn 2010 ferskynde. De dr. Joast Halbertsmapriis wurdt ien kear yn de trije jier útrikt troch de provinsje, oan it bêste wittenskiplike wurk oer Fryslân op it mêd fan skiednis, taal-, literatuer- en sosjale wittenskippen. De priis bestiet út in oantinken, en in jildbedrach fan 4000,- euro. Deputearre Jannewietske de Vries rikt de priis 10 desimber út yn de Sint Pitertsjerke yn Grou.

Breed publyk
De sjury (Piet Hemminga, Joop Koopmans en Jan Noordegraaf) keas unanym foar de biografy fan Hagen om’t der net earder sa’n folsleine biografy oer Troelstra skreaun is. Boppedat hat Hagen it libben fan Troelstra foar in breed publyk tagonklik. Dat wie ek Hagen syn doel, seit er. ‘Ik heb theoretische uitweidingen vermeden. Het is een dikke pil, die neem je niet zomaar ter hand. Maar ik wil graag dat degene die er aan begint, hem ook uitleest. Daar ben ik ook journalist voor. De noten heb ik daarom ook allemaal achterin gezet, want de gewonen tekst moest goed leesbaar blijven.’

‘Maar je moet ook wel heel dom zijn om het verhaal over Troelstra te bederven. Er zijn zoveel mooie verhalen over hem, er is zoveel gebeurd in zijn leven. De stof is zo boeiend, het verhaal vertelt zichzelf.’ Hagen hat dan ek in protte reaksjes op syn boek krigen. ‘Ik denk dat ongeveer 100 mensen mij hebben laten weten wat ze er van vonden. Alexander Rinnooy-Kan bijvoorbeeld, de oud-voorzitter van de SER. Die vertelde dat zijn moeder of grootmoeder nog bij Troelstra op schoot heeft gezeten. En zo zijn er heel veel reacties geweest. Vooral als ik sprak in Friesland of voor een Fryske krite, hoorde ik zulke verhalen. Het is al wel 100 jaar geleden, maar mensen hebben er nog wel echt iets mee.’

‘Alsof hij over mijn schouder meelas’
Hagen hat 7 jier dien oer it skriuwen fan de biografy fan Troelstra. ‘Dat is heel behoorlijk voor een biografie van die omvang.’ Promovearje die er net op dit wurk, mar hy liet him wol advisearje troch ‘hooggeleerde adviseurs’, lykas Johan Frieswijk en Tineke Steenmeijer.

Yn dy 7 jier wurke Hagen sa’n 50 oant 60 oeren per wike oan it boek. ‘Ik was voortdurend in discussie met die man. Dat heb je als je over een persoon schrijft. Dat je jezelf afvraagt: doe ik hem wel recht? Of ben ik niet te aardig? Of klopt het eigenlijk wel zoals ik het interpreteer? Ik had steeds het idee dat er iemand over mijn schouder meelas: Troelstra zelf.’ Ien kear dreamde Hagen dat er yn petear wie mei it ûnderwerp fan syn stúdzje. ‘Het is ook een soort goede bekende oom van je geworden, daar heb je toch een band mee. In je hoofd ben je continu met hem aan het overleggen.’

Indonesië
Yntusken hat Hagen wer in nij ûndersyk by it ein. ‘Ik ben nu met Indonesië bezig, ik onderzoek alle koloniale oorlogen daar. Ook die van de Portugezen, dus het onderzoek beslaat it totaal 5 eeuwen’. Foar it prizejild fan de Dr. Joast Halbertsma hat Hagen dan ek al in moaie bestemming. ‘Daarvan ga ik op reis naar Indonesië’.

Arjanne Nijp

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels